Search results

 1. Vývojové trendy bývania : časť A:rodinné domy, hybridné málopodlažné bytové domy (učebná pomôcka)
  Budkeová Branislava ; A1110 
  Bratislava : STU FA, 2006 . - nestr
  domy rodinné ekologická architektúra
  brožúra
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1100
  book

  book

 2. Vývojové trendy bývania : časť B:bytové domy, polyfunkčné bytové domy
  Budkeová Branislava ; A1110 
  Bratislava : STU FA, 2006 . - nestr
  budovy obytné ekologická architektúra domy bytové
  brožúra
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1100
  book

  book

 3. Energeticky pasívny dom : kvalitnejšie bývanie, úspornejšia prevádzka
  Bratislava : Inštitút pre energeticky pasívne domy, 2006 . - nestr
  pasivny dom energie úspory energie ekologická architektúra
  brožúra
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book

 4. Udržateľný rozvoj sídiel : Učebná pomôcka na FASTU
  Pifko Henrich ; A2120 
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2002 . - 56 s
  ekologická architektúra
  brožúra
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book

 5. Trvalo udržateľný rozvoj - výzva pre Slovensko
  Mederly Peter (Compiler) 
  Bratislava: REC Slovensko , 2001 . - 127 s
  ISBN 809685917X
  ekológia krajiny ekologická architektúra urbanistická ekonómia územný manažment
  brožúra
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book

 6. Ekológia sídla 1 : Učebná pomôcka na FA STU
  Pifko Henrich (LSO) ; A2120 
  Bratislava : STU v Bratislave, 1999 . - nestr
  ekológia ekologická architektúra
  brožúra
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1100
  book

  book

 7. Agenda 21 a ukazovatele trvalo udržateľného rozvoja
  Klinda Jozef 
  1. vyd.
  Bratislava : MŽPSR, 1996 . - 517 s
  ekologická architektúra životné prostredie
  brožúra
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book

 8. Bratislavský hrad
  Fiala Andrej  Šulcová Jana Krútky Peter
  Bratislava : Alfa-press s r.o, 1995 . - 137 s
  ISBN 80-88811-00-7
  ekologická architektúra Bratislava
  brožúra
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  book

  book

 9. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book

 10. Radón. Bytové domy, občianske budovy.
  Bratislava : ABF, 1994 . - 31 s
  budovy obytné ekologická architektúra
  brožúra
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR2000
  SVF0200
  book

  book