Search results

 1. Environmental Assessment Lecturers´ Handbook
  Fischer Thomas B. (Editor)  Gazzola Paola (Editor) Jha-Thakur Urmila (Editor) Belčáková Ingrid (Editor) ; A7170 Aschemann Ralf (Editor)
  Bratislava : Road, 2008 . - 196 s
  ISBN 978-80-88-999-33-1
  ekologická architektúra
  učebnica
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (1) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR2000
  book

  book

 2. Krajinnoekologické základy priestorového plánovania : pre II.roč. štud.programu PP ZS
  Žigrai Florin ; R2020 
  Bratislava : STU FA, 2006 . - 105 s
  priestorové plánovanie ekologická architektúra
  učebnica
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  book

  book

 3. Moderný a úsporný dom 1 : Stavba rodinného domu, oprava a modernizácia zo stavebného sporenia
  Bratislava : T+E, 1998 . - 135 s
  ISBN 80-85691-04-3
  budovy obytné ekologická architektúra
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR2000
  SVF1100
  book

  book

 4. Rodinný dom a jeho technické zariadenia
  Valášek Jaroslav ; V290 
  Bratislava : Slovenská agentúra životného prostredia, 1998 . - 206 s
  ISBN 80-967718-3-3
  domy rodinné ekologická architektúra odborná literatúra architekta
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR2000
  book

  book

 5. Získavanie, úprava, čistenie a ochrana vôd / [aut.]Martoň,Jozef a kol
  Martoň Jozef 
  2.prepracované vyd.
  Bratislava : Alfa, 1991 . - 647 s : Obr.,tab.,grafy,lit
  ISBN 80-05-00830-9
  ekologická architektúra vodovodné inštalácie technické zariadenia budov Voda-získavanie-úprava-čistenie-ochrana
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR2000
  FCHPT14003
  book

  book

 6. Ekologické princípy tvorby a ochrany zelene
  Supuka Ján 
  1. vyd.
  Bratislava : Veda, 1991 . - 307 s
  ISBN 8022401285
  ekologická architektúra krajinná architektúra tvorba zelene ochrana životného prostredia
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0010
  book

  book

 7. Občanské stavby I
  Sedláček Jan 
  1. vyd.
  Praha,Bratislava : SNTL, 1988 . - 239 s
  občianske budovy ekologická architektúra budovy pre obchod a služby administratívna budova prechodné ubytovanie
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR5110
  book

  book

 8. Člověk a prostředí
  Švec František 
  1. vyd.
  Praha : Avicenum, 1982 . - 301 s
  ekologická architektúra
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  SVF0001
  book

  book