Search results

 1. Baťova soustava řízení
  Lešingrová Romana 
  2. vyd
  Lešingrová Romana, 2007 . - 143 s
  ISBN 978-80-903808-4-4
  riadenie riadenie firmy
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 2. Jak se stát úspěšným lídrem : Leadership v praxi
  Owen Jo 
  1. vyd
  Praha : Grada Publishing, 2006 . - 226 s
  ISBN 80-247-1726-3
  manažment riadenie psychológia riadenia
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  Jak se stát úspěšným lídrem

  book

 3. Vedení lidí, týmů a firem : Praktický atlas managementu
  Plamínek Jiří 
  2. přepr. a rozšíř. vyd. (dotisk 2006)
  Praha : Grada, 2005 . - 175 s
  ISBN 80-247-1092-7
  manažment manažérske vzdelávanie riadenie
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 4. Vedení týmů : Jak sestavit, organizovat a povzbuzovat pracovní tým
  Krüger Wolfgang 
  1. vyd (dotisk 2005)
  Praha : Grada Publishing, 2004 . - 108 s
  ISBN 80-247-0780-2
  psychológia riadenia riadenie tímová práca
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 5. Vedení lidí, týmů a firem : Praktický atlas managementu
  Plamínek Jiří 
  1. vyd
  Praha : Grada, 2002 . - 151 s
  ISBN 80-247-0403-X
  manažment manažérske vzdelávanie riadenie
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 6. ISO 9001:2000 a jeho interné audity v praxi
  Ľupták Martin  Šlúch Marcel
  Banská Bystrica : Pedagogická spoločnosť J.A.Komenského, [2002] . - 119 s
  ISBN 80-88784-39-5
  kvalita systémy manažérstva kvality riadenie audit
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3110
  book

  book

 7. Práca vedúceho / [aut.]František Lipták
  Lipták František 
  1.vyd.
  Bratislava : Práca, 1986 . - 157 s
  Práca riadiaca príručky riadenie
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 8. Řízení zásob : Logistické pojetí, metody, aplikace, praktické úlohy
  Horáková Helena  Kubát Jiří
  3. upr. vyd
  Praha : PROFESS . - 236 s
  ISBN 80-85235-55-2
  zásoby systémy logistické riadenie
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1110
  book

  book