Search results

 1. Systémy řízení kvality [elektronický zdroj]
  Gašparík Jozef ; 010270  Kovářová Barbora (rec.) Biely Boris (rec.) Plevák Milan
  1. vyd.
  Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2019 . - CD-ROM, 107 s.
  ISBN 978-80-214-5792-8
  kvalita riadenie systém stavebníctvo
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  book

  book

 2. Metody a technika řízení
  Konečný Miloslav  Novák Josef Trnka René
  1. vyd
  Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2004 . - 116 s
  ISBN 80-248-0609-6
  manažment riadenie
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF4100
  book

  book

 3. Strojárska metrológia a riadenie kvality / Aleš Krsek a kol
  Krsek Aleš (xxx) ; J120 
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1998 . - 290 s
  ISBN 80-227-1025-3
  metrológia strojárska kvalita riadenie
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF18010
  book

  book

 4. Riadenie kvality / [aut.]Alexander Linczényi
  Linczényi Alexander ; M300 
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1996 . - 142 s
  ISBN 80-227-0888-0
  kvalita riadenie riadenie kvality
  https://sweb.mtf.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF16100
  book

  book

 5. Teorie spolehlivosti a řízení jakosti / [aut.]Vojtěch Dráb, Lubomír Moc
  Dráb Vojtěch  Moc Lubomír
  2.upr.vyd.
  Liberec : VŠST, 1992 . - 350 s
  ISBN 80-7083-098-0
  kvalita riadenie spoľahlivosť výroba
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 6. Riadenie strojárskeho podniku / [aut.]Jozef Marko
  Marko Jozef ; M 
  1.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990 . - 206 s
  strojárstvo riadenie
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF5100
  book

  book

 7. Projektovanie automatizovaných systémov riadenia technologických procesov 1 / [aut.]Vojtech Veselý
  Veselý Vojtech ; E011 
  1.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1988 . - 201 s
  Systémy automatizované riadenie ASR procesy technologické
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF4000
  book

  book

 8. Riadenie výroby : Návody na cvičenia. Základné pojmy, vzťahy a príklady / [aut.]Dušan Dobrovodský
  Dobrovodský Dušan 
  1.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1987 . - 240 s
  výroba riadenie
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF12120
  book

  book

 9. Řízení technického rozvoje 2 / [aut.]Jiří Pokorný
  Pokorný Jiří 
  2.přepr.vyd.
  Praha : České vysoké učení technické v Praze, 1986 . - 161 s
  Rozvoj technický riadenie
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF5100
  book

  book

 10. Riadenie podnikov a VHJ / [aut.]Jozef Marko
  Marko Jozef ; M 
  1.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1986 . - 183 s
  riadenie podniky a VHJ podniky VHJ
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF6010
  book

  book