Search results

 1. Informačné technológie v riadení a vzdelávaní : Medzinárodný vedecký seminár, Nitra 28.1.2010
  Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2010 . - CD ROM
  ISBN 978-80-552-0336-2
  informačné technológie vzdelávanie riadenie
  zborník (príspevkov)
  (3) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1010
  book

  book

 2. Informačné technológie v riadení a vzdelávaní : Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára. Nitra, 15.11.2007
  Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2007 . - CD-ROM
  ISBN 978-80-8069-968-0
  informačné technológie riadenie vzdelávanie
  zborník (príspevkov)
  (3) - článok
  book

  book

 3. Pamätnica 2 Katedry priemyselného inžinierstva 1952-1992
  1.vyd.
  Trnava : M.Jedlička-KAMA, 1992 . - 80 s
  inžinierstvo priemyselné zborníky riadenie podniky podniky priemyselné organizácia a riadenie
  zborník (príspevkov)
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  (2) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 4. O riadení akosti výrobkov : Ľudský faktor v riadení akosti výrobkov. 23.celoštátna konferencia
  1.vyd.
  Bratislava : Dom techniky ČSVTS, 1990 . - 32 s
  kvalita riadenie zborníky
  zborník (príspevkov)
  (1) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book