Search results

 1. Optimalizácia riadenia križovatiek
  Sméja Tomáš ; E  Rosinová Danica (Thesis advisor) ; E400
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 17.07.2014 ; Degree program : 77 . - 45 s DVD
  Industrial Informatics control optimization optimalizácia križovatka riadenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81677
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Návrhy opatrení zefektívnenia projektovej komunikácie v podniku Silgan Metal Packaging Nove Mesto a. s.
  Hrabinová Kristína ; M  Šefčíková Miriam (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 26.06.2014 ; Degree program : 175 . - 58s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management project effectiveness komunikácia projekt efektívnosť riadenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87264
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh opatrení na zlepšenie hodnotenia výkonnosti nevýrobných zamestnancov podniku Faurecia Slovakia s.r.o., o.z. Hlohovec
  Jedličková Lenka ; M  Púčiková Lenka (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 26.06.2014 ; Degree program : 175 . - 51s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management evaluation performance zamestnanci hodnotenie riadenie výkonnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89336
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh projektu na zvyšovanie ukazovateľov celkovej efektívnosti výrobných zariadení vo výrobnom procese
  Slovák Jaroslav Severín ; M  Prachař Jan (Thesis advisor) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 25.06.2014 ; Degree program : 175 . - 63s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management failure maintenance poruchovosť výrobné zariadenia údržba riadenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87757
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Identifikácia a riadenie nezhodného produktu vo výrobnom procese
  Novotný Juraj ; M  Mĺkva Miroslava (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 171 . - 54s CD
  kvalita produkcie Production Quality riadenie proces
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87494
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Porovnanie prístupov k riadeniu jednohladinovej hydraulickej sústavy
  Vermeš Marek ; E  Huba Mikuláš (Thesis advisor) ; E400
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 07.07.2014 ; Degree program : 77 . - 54 s CD-ROM
  control hydraulic system transport delay riadenie hydraulická sústava Industrial Informatics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88884
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Aktívne riadenie hluku v klimatizačných systémoch
  Bakyta Filip ; J  Takács Gergely (Thesis advisor) ; J110
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 646
  automatizácia a informatizácia strojov a procesov Automation and Informatics of Machines and Processes acoustics control adaptation adaptive algorithm riadenie adaptácia adaptívny algoritmus
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=113334
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 8. Riadenie 2DOF helikoptéry
  Hudačko Patrik ; E  Malatinec Tomáš (Thesis advisor) ; E400
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 07.07.2014 ; Degree program : 77 . - 40 s CD-ROM
  riadenie Industrial Informatics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88845
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 9. Metodické nástroje na zavádzanie inovácií
  Lacik Šimon ; J  Rafaj Milan (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 643
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management enterprise production innovation podnik výroba nástroje proces riadenie inovácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83114
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 10. Návrh komunikačného podsystému na báze priemyselnej zbernice CAN
  Surovčík Lukáš ; E  Murgaš Ján (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 07.07.2014 ; Degree program : 77 . - 94 s CD-ROM
  Industrial Informatics control riadenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88877
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book