Search results

 1. Aplikácia regulačných obvodov vo vykurovaní budov na úrovni distribúcie a spotreby tepla
  Koudelková Daniela ; 010290  Kabele Karel (rec.) Végh Peter ; 020020 (rec.) Piteľ Ján (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015 . - 174 s.
  ISBN 978-80-227-4510-9
  regulácia riadenie vykurovanie
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  (2) - monografia
  (3) - článok
  book

  book

 2. Návrh riadenia radiálneho magnetického ložiska : dát. obhaj. 25.8.2014, č. ved. odb. 5-2-14
  Gažo Martin ; E011  Hubinský Peter (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 25.08.2014 ; Degree program : 89 . - 90 s CD-ROM
  Automatizácia a riadenie Automation and Control riadenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=64836
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Riadenie frekvenčného pásma oscilátorov Duffingovho typu s rýchlou spätnou väzbou : Dizertačná práca
  Liška Vladimír ; M6000  Vrábeľ Róbert (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2014 ; Degree program : 360 . - 83s CD ROM + autoreferát
  automatizácia a informatizácia procesov Process Automation and Informatization control numerická simulácia riadenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66779
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Postupnosť krokov individualizácie konceptu Lean v priemyselných podnikoch : dizertačná práca
  Bednár Roman ; M4000  Makyšová Helena (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013 . - 182 s príl
  priemyselné manažérstvo Industrial Management database lean production riadenie informačný manažment štíhla výroba databáza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78515
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Riadenie procesov indukčného ohrevu ako systémov s rozloženými parametrami
  Camber Juraj ; J0020  Hulkó Gabriel (Thesis advisor) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Automation and Control of Machines and Processes induction heating control počítačové modelovanie riadenie automatizácia a riadenie strojov a procesov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83023
  dizertačná práca
  book

  book

 6. Zmeny počas životného cyklu softvéru
  Masár Alojz ; M180  Tanuška Pavol (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2012 . - 120 s
  automatizácia a informatizácia procesov Process Automation and Informatization software control project change control system riadenie model projekt zmena
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54279
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Modelovanie vo virtuálnej realite-riadenie skupiny airbotov : dát. obhaj. 26.10.2012, č. ved. odb. 5-2-14
  Šlezárová Alexandra ; E010  Hantuch Igor (Thesis advisor) ; E1110
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 128 s CD-ROM
  control virtual reality world svet model virtuálna realita riadenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=64841
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 8. Analýza implementácie podsystému riadenia controlling v podnikovej sfére
  Luco Silver ; M4000  Baran Dušan (Thesis advisor) ; C240
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2011
  priemyselné manažérstvo Industrial Management controlling riadenie ekonomika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54856
  dizertačná práca
  book

  book

 9. Stavové adaptívne riadenie s referečnýcm modelom za prítomnosti nemodelovanej dynamiky : Č.ved.odb. 38-01-9. Dát. obhaj. 25.8.2005
  Gonos Michal ; E260  Murgaš Ján (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2005 . - 110 s
  automatizácia riadenie
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 10. Návrh modelu systému perspektívneho riadenia rozvoja výrobného procesu a výrobnej základne štátneho strojárskeho podniku : Dizertačná práca / [aut.]Ing.Ondrej Strnád
  Strnád Ondrej 
  Trnava : SVŠT v Bratislave StF KASRVP, 1989
  MTF ; . - 184 s : autoreferát
  riadenie strojárstvo práce dizertačné
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book