Search results

 1. Návrh jednotného systému analýzy a riadenia rizík = Design of a uniform system for risk analysis and risk management : Habilitačná práca
  Kuracina Richard ; M5000 
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014 . - 148 s. + príl. + CD
  riadenie program
  habilitačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book