Search results

 1. Výskum možností pološpičkovej prevádzky regulačnej vodnej elektrárne kanálového typu : Čiatková správa I.etapy riešenia (rok 2004)
  Šulek Peter ; V170  Cabadaj Roman ; V170 Čepcová Zuzana Rumann Ján ; V170 Fialíková Barbora Galko Ferdinand
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2004 . - 27 s
  operation hydropower potential hydropower plant vodná elektráreň hydroenergetický potenciál prevádzka
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 2. Vplyv zanášania zdrží a nádrží Vážskej kaskády na parametre energetickej prevádzky a na regulačné schopnosti vodných elektrární : Záverečná správa
  Dušička Peter ; V170  Hodák Tomáš Šulek Peter ; V170 Možiešik Ľudovít ; V170 Baroková Dana ; V170 Hulík František Petöová Katarína
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2000 . - 61 s
  Váh cascade water energy hydropower plant vodné elektrárne vážska kaskáda energia veterná
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book