Search results

Records found: 3  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus30258 abr^"
 1. Konštrukcie v architektúre : Edukačný proces v študijných programoch 1. a 2. stupňa štúdia (rozpracovanie výstupov z vedecko-pedagogického kolokvia)
  Ilkovič Ján ; A4140 
  Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2008 . - 161 s
  ISBN 978-80-227-2824-9
  konštrukcie konštrukcie pozemných stavieb vzdelávanie fakulta architektúry Ústav konštrukcií v architektúre
  brožúra
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  GLOB - záznamy, ktoré neprešli globalkami
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0110
  book

  book

 2. Lešení a pracovní plošiny
  Koubek Jaroslav 
  1. vydanie
  Praha : Ústav stavebních informací, 1991 . - 139 s
  ISBN 80-85380-12-9
  konštrukcie pozemných stavieb
  brožúra
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  SVF3000
  book

  book

 3. Konstrukční systém víceetážových budov
  Voldřich František 
  Praha: Čsl. středisko výstavby a architektury, 1971 . - 139 s
  konštrukcie konštrukcie pozemných stavieb
  brožúra
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book