Search results

 1. Model tematickej vrstvy inžinierskych sietí mapy TOPO 5 000
  Šimončičová Eva  Fencík Róbert (Thesis advisor) ; V210
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ;
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography inžinierske siete
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84426
  diplomová práca
  book

  book

 2. Rekonštrukcia inžinierskych sietí a intenzifikácia ČOV
  Bezák Juraj ; V160  Božíková Jarmila (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  krajinárstvo a krajinné plánovanie Landscaping and Landscape Planning inžinierske siete legislatíva
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72498
  diplomová práca
  book

  book