Search results

 1. Management of sanitary water networks (abstrakt)
  Mahríková Ivana ; V280 
  Technological processing and information control of environmental protection of administrative region : . s.10
  inžinierske siete kvalita Management operačný network services Operations Management quality
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  article

  article