Search results

 1. Degradácia biodegradovateľných nákupných tašiek
  Cuninka Pavol  Rusko Miroslav (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 06.06.2014 ; Degree program : 670 . - 84s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety degradation polymers termoplasty degradácia reaktoplasty polyméry
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98705
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Analýza odolnosti zváraných potrubí sekundárneho okruhu voči erózii a korózii
  Marošík Martin ; J  Belanová Judita (Thesis advisor) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 19.06.2014 ; Degree program : 60
  strojárske technológie a materiály Production Processes and Materials corrosion erosion degradation korózia degradácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103666
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Degradačné procesy v reálnych a modelových fotovoltických systémoch
  Kulich Ondrej ; E  Váry Michal (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 19.06.2014 ; Degree program : 79 . - 76 s CD-ROM
  Elektroenergetika Power Engineering degradation spektroskopia degradácia fotovoltika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103079
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Posúdenie vplyvu pôsobenia vody na izolačný odpor PVC káblov
  Horúcka Marek ; M  Martinka Jozef (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 06.06.2014 ; Degree program : 670 . - 63s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety electrical resistance degradation water elektrický odpor degradácia voda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98609
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Zhodnotenie fotochemickej degradácie naftalénu
  Mokrá Veronika ; M  Soldán Maroš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 11.06.2014 ; Degree program : 670 . - 60s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety degradation plynová chromatografia degradácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98502
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Verifikácia degradácie nákupných tašiek z biodegradovateľných plastových obalov používaných vo vybraných obchodných reťazcoch
  Mitašová Anita  Rusko Miroslav (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety degradation plastics composting plasty degradácia kompostovanie biodegradovateľné plasty
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90152
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book