Search results

 1. Jozef Ciller : Čítanie v mysli scénografa / aut. Dagmar Inštitorisová
  Inštitorisová Dagmar 
  1. vydanie
  Bratislava : Culture Positive, s.r.o. Bratislava / Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2019 . - 304 s. + DVD
  ISBN 978-80-971430-6-0
  scénografia výtvarníci slovenskí život a dielo architekti slovenskí
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR2100
  book

  book

 2. Osamelé cédre : Spirituálne poslanie ako umenie, umenie ako spirituálne poslanie / aut. Milan Špak
  Špak Milan 
  1. vydanie
  Bratislava : Občianske združenie Hronka, 2019 . - 90 s.
  ISBN 978-80-89875-18-4
  výtvarné umenie Slovensko výtvarníci slovenskí maľba 20. storočie Mednyánszky, Ladislav Reynek, Bohuslav Kostka Csontváry, Tivadar
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1100
  book

  book

 3. Grey Gold : České a slovenské umělkyně 65+ / ed. Vendula Fremlová ; ed. Terezie Petišková, Anna Vartecká
  Fremlová Vendula (Editor)  Petišková Terezie (Editor) Vartecká Anna (Editor)
  1. vydanie
  Brno : Dům umění města Brna, p.o., 2014
  Ústí nad Labem : Fakulta umění a designu University Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2014 . - 248 s.
  ISBN 978-80-7009-163-0. -- ISBN 978-80-7414-699-2
  výtvarníci slovenskí výtvarníci českí súčasné výtvarné umenie Slovensko Česko
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  Grey Gold

  book

 4. Správa o stave mladej ilustrácie = Report on the Young Illustration
  kol. autorov 
  Bratislava : Provocation Bureau, 2012 . - [208] s
  ISBN 278-80-971132-0-9
  ilustrácie výtvarníci slovenskí mladí umelci umenie výtvarné umenie súčasné
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book

 5. Napriek totalite. Neoficiálna slovenská výtvarná scéna : sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 20. storočia
  Bartošová Zuzana 
  Bratislava : Kalligram, 2011 . - 359 s.
  ISBN 978-80-8101-570-0
  výtvarníci slovenskí umenie výtvarné totalita
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR2000
  Napriek totalite. Neoficiálna slovenská výtvarná scéna

  book

 6. Človekopis / aut. Bohuslav Pernecký, Dušan Dušek, Kornel Földvári, Daniel Hevier, Fero Jablonovský, Miloš Janoušek, Tomáš Janovic, Daniela Kapitáňová, Stanislav Štepka, Ján Štrasser, Berco Trnavec, Dušan Valúch
  Pernecký Bohuslav (Illustrator)  Dušek Dušan Földvári Kornel Hevier Daniel Jablonovský Fero Janoušek Miloš Janovic Tomáš Kapitáňová Daniela Štepka Stanislav Štrasser Ján Trnavec Berco Valúch Dušan
  1. vydanie
  Piešťany : Ing. arch. Bohuslav Pernecký - AABP, 2010 . - 216 s.
  ISBN 978-80-970395-0-9
  výtvarníci slovenskí život a dielo výtvarné umenie
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book

 7. Autoportrét v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia / aut. Zora Rusinová
  Rusinová Zora 
  1. vydanie
  Bratislava : Veda, 2009 . - 362 s.
  ISBN 978-80-224-1075-5
  výtvarné umenie umenie na Slovensku výtvarníci slovenskí 20. storočie
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  Autoportrét v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia

  book

 8. F. X. Messerschmidt : a záhada jeho charakterových hláv
  Pötzl-Malíková Mária 
  Bratislava : Albert Marenčin - Vydavateľstvo PT, 2004 . - 133 s.
  ISBN 80-88912-74-1
  socha výtvarníci slovenskí výtvarné umenie výtvarníci zahraniční
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR2000
  F. X. Messerschmidt

  book

 9. SAUDEK : Jan Saudek. Život,láska,smrt a jiné takové podružnosti
  Steinerová Jana (Compiler) 
  Praha : Slovart, 1994 . - 159 s
  ISBN 8085871289
  výtvarníci slovenskí
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book

 10. Juraj Rafael Donner a Bratislava (1693-1741) : katalóg výstavy, SNG nov.1992 - apríl 1993
  1. vyd.
  Bratislava : SNG, 1992 . - 120 s
  ISBN 8085188325
  Donner, J. R - o ňom výtvarníci slovenskí
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book