Search results

 1. Architektúra mesta 1 [elektronický zdroj]/ aut. Katarína Smatanová, Ľubica Vitková, Šeligová Andrea ; rec. Maximilián Wittmann, Kopáčik Gabriel
  Smatanová Katarína ; 056160  Vitková Ľubica ; 056160 Šeligová Andrea Wittmann Maximilián (rec.) Kopáčik Gabriel (rec.)
  1. vydanie
  Bratislava : SPEKTRUM STU, 2018 . - CD-ROM, 78 strán ; 200 ks
  ISBN 978-80-227-4877-3
  mesto priestorová štruktúra urbanizmus sídiel mestský verejný priestor námestie nábrežie ulica elementy architektúry
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  (1) - učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0200
  book

  book

 2. Racionalizace využítí základných území obytných souboru
  Gřegorčík Jiří 
  2.upr.vyd.
  Brno : VÚVA, 1988 . - 95 s
  urbanizmus sídiel
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book

 3. Vnímanie urbanistického priestoru
  Zibrin Pavel 
  Bratislava : Alfa, 1988 . - 166 s
  urbanizmus sídiel
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book

 4. Nový urbanizmus
  Šteis Rudolf 
  Bratislava : Veda, 1985 . - 274 s.;obr.,tab.,schémy
  urbanizmus urbanizmus sídiel
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1100
  SVF5100
  book

  book