Search results

 1. Mapping the In-between : Interdisciplinary methods for envisioning other futures / ed. Grešáková Lýdia ; ed. Tabačková Zuzana ; rec. Mária Topolčanská
  Grešáková Lýdia (Editor)  Tabačková Zuzana (Editor) Topolčanská Mária (rec.)
  Spolka
  1. vydanie
  Košice : Spolka, 2020 . - 144 s.
  ISBN 978-80-973580-0-6
  architektúra a urbanizmus urbanistické plánovanie urbanizmus sídiel medzipriestor sociálne komunity sociálne aspekty mapovanie intervencie letná škola architektúry Hornád aktivizmus učebné texty
  zborník (príspevkov)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR2100
  book

  book

 2. Chronocity. The Scale of Sustainable Change : Heritage value and future opportunities and challenges / Ed by Dimitra Babalis
  Firenze : Alinea International, 2008 . - 142 s
  ISBN 978-88-6055-346-1
  urbanism urbanizmus sídiel trvalo udržateľný rozvoj mesto dedina
  zborník (príspevkov)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book

 3. Viacvrstvové jadro mesta : Zborník prednášok z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou , apríl 2007 Bratislava
  Bašová Silvia (Compiler) ; A6160  Sopirová Alžbeta (Compiler) ; A6160
  Bratislava : STU v Bratislave, 2007 . - 98 s
  ISBN 987-80-227-2769-3
  urbanizmus sídiel
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (11) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR5000
  book

  book

 4. Systémový pohled na problémy rozvoje současných měst a jejich reflexe ve výuce urbanismu : sborník z mezinárodní konference, Brno-Slévárna Vaňkovka 22.-23. května 2007
  Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2007 . - 120 s
  ISBN 978-80-214-3478-3
  urbanizmus sídiel
  zborník (príspevkov)
  (5) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book

 5. Downtown, princípy a prednosti vnútromestskej štruktúry : vedecká konferencia, jún 2006 FA STU Bratislava
  Bašová Silvia (Compiler) ; A6160  Sopirová Alžbeta (Compiler) ; A6160 Petelen Ivan (rec.) ; A5150
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2006 . - 111 s
  ISBN 80-227-2523-4
  downtown vnútorné mesto urbanizmus sídiel
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (14) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR2000
  book

  book

 6. Námestie priestorový pól mestskej štruktúry : vedecká konferencia, máj 2005, FA STU Bratislava
  Bašová Silvia (Compiler) ; A6160  Sopirová Alžbeta (Compiler) ; A6160
  Bratislava : STU FA, 2006 . - 78 s
  ISBN 80-227-2532-3
  urbanizmus sídiel
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (9) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book

 7. Město, venkovský prostor a krajina : sborník konference FA ČVUT, 12.listopadu 2003
  Praha : AGORA, 2005 . - 109 s
  ISBN 80-86820-01-7
  urbanizmus územné plánovanie urbanizmus sídiel
  zborník (príspevkov)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR2000
  book

  book

 8. Motivation Zentraleuropa : The urban changes and the cultural heritage of central Europe, symposium, Ljubljana 1-2.december 2000
  Ilsinger Renate (Editor)  Doytchinov Grigor (Editor)
  Graz : Verlagsbüro Ilsinger, 2005 . - 150 s
  ISBN 3-901959-02-5
  kultúrne dedičstvo urbanizmus sídiel
  zborník (príspevkov)
  (1) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book

 9. Město, venkovský prostor a krajina : sborník konference FA ČVUT, 4.prosince 2002
  Praha : AGORA, 2003 . - 105 s
  ISBN 80-902945-8-8
  územné plánovanie urbanizmus urbanizmus sídiel
  zborník (príspevkov)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR2000
  book

  book

 10. Město a region na prahu třetího tisíciletí : 4.urbanistické sympozium, 13.-14.dubna 2000, Hradec Králové
  Hradec králové : Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, 2000 . - 68 s
  urbanizmus regionálny rozvoj urbanizmus sídiel
  zborník (príspevkov)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0110
  book

  book