Search results

Records found: 14  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus30622 xcla^"
 1. Safety flow monitoring of ethylene flow in supercritical state using ultrasonic flow - monitoring method / aut. Ján Iľko, Miroslav Rusko
  Iľko Ján ; 065000  Rusko Miroslav ; 065200
  Manažérstvo životného prostredia 2017 : . S. 80-85
  ultrazvukové meranie prietoky bezpečnosť
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Využitie matematických modelov v zdravotnom inžinierstve (abstrakt)
  Hrudka Jaroslav ; V280 
  Juniorstav 2014 : . s. 274
  CFD flow models modely prietoky
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Comparison of a physically-based and data-driven model in the Bela river basin
  Rončák Peter ; V160  Bezák Juraj ; V160 Čistý Milan ; V160 Bajtek Zbyněk ; V160
  SGEM 2012 : . s.595-602
  hydrológia hydrology prediction predpovedanie prietoky support vector machines SVM
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. A Two-Stage Neural Network Architecture for Forecasting River Flows
  Čistý Milan ; V160 
  The Second International Conference on Soft Computing Technology in Civil,Structural and Environmental Engineering : . s.nestr.
  hybrid models hybridný model hydrologická predpoveď multi-layer perceptron prediction prietoky river flows samoorganizujúce sa mapy self-organizing maps viacvrstvový perceptron (MLP)
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Modelovanie závislostí medzi objemom a kulminačným prietokom povodňových vĺn pomocou kopulí s využitím informácií o historických udalostiach v rámci metodiky MCMC
  Gaál Ladislav ; V160  Szolgay Ján ; V160 Bacigál Tomáš ; V220 Kohnová Silvia ; V160
  Hydrologické dny 2010.Voda v měnícím se prostředí. 1.,2.diel : . s.367-374
  copulas flood flood volumes frekvenčná analýza frequency analyse kopula maximálne prietoky maximum discharges objemy povodňových vĺn prietoky Vltava-Kamýk Vltava-Kamýk
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Revitalizácia vodných tokov
  Macura Viliam ; V160  Stankoci Ivan ; V160
  Urbanita . Roč.22, č.4 (2010), s.48-51
  flow regime prietoky revitalisation revitalizácia RHABSIM RHABSIM model
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Použitie Bayesových MCMC metód v zohľadnení historických povodní pri štatistickom určovaní návrhových maximálnych prietokov
  Gaál Ladislav ; V160  Kohnová Silvia ; V160 Szolgay Ján ; V160
  Acta hydrologica Slovaca . Roč.11, č. 2 (2010), s.291-301
  Bayesian MCMC method Bayesova MCMC metóda confidence interval flood frekvenčná analýza frequency analyse historical floods historické povodne interval spoľahlivosti Monte Carlo prietoky
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Zmena mesačných vodností na toku Dunaj.
  Karabová Beata ; V160 
  22. konferencia mladých hydrológov : . s.nestr.
  Danube River Dunaj prietoky water discharges
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Energetické dovyužitie biologického prietoku na vodnej stavbe Čunovo
  Královič Oliver ; V170  Cabadaj Roman ; V170
  SilvaNet - WoodNet 2010 : . s.55-56
  flow hydro power plant prietoky vodná elektráreň vodná stavba water structure
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Predpoveď prietokov hybridnými metódami
  Suchár Martin 
  9. konferencia mladých vodohospodárov : . s.nestr.
  flow forecasting multi-layer perceptron pomocné vektory predpovedanie prietoky support vector machines viacvrstvový perceptron (MLP)
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.