Search results

Records found: 33  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus3069 nnr^"
 1. Plasty. STN 64 0612. EN ISO 179-1 : Stanovenie rázovej húževnatosti Charpyho metódou. Časť 1: Vyhodnotenie rázovej húževnatosti bez použitia prístroja. Jún 2002
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2002 . - 24 s
  plasty
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 2. Plasty. STN 64 0003. EN ISO 1043-1 : Symboly a skratky. Časť 1: Základné polyméry a ich špeciálne vlastnosti. Marec 2002
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2002 . - 16 s
  plasty polyméry
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 3. Plasty. STN 64 3010. EN ISO 1872-2/A1 : Polyetylén (PE) na vstrekovanie a vytláčanie. Časť 2: Príprava skúšobných telies a stanovenie vlastností.Zmena A1. Január 2002
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2002 . - 8 s
  plasty polyetylén
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 4. Plasty. STN 64 3613. EN ISO 1874-1 : Polyamidové (PA) materiály na vstrekovanie a vytláčanie. Časť 1: Označovanie. Jún 2002
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2002 . - 16 s
  plasty polyamidy
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 5. Plasty. STN 64 0003. STN EN ISO 1043-2 : Symboly a skratky. Časť 2: Plnivá a vystužujúce materiály. November 2002
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2002 . - 8 s
  plasty symboly
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 6. Plasty. STN 64 0612. EN ISO 179-2 : Stanovenie rázovej húževnatosti Charpyho metódou. Časť 2: Vyhodnotenie rázovej skúšky s použitím prístroja. September 2001
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2001 . - 24 s
  plasty
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 7. Plasty. STN 64 0130. EN ISO 2039-2 : Stanovenie tvrdosti. Časť 2: Tvrdosť podľa Rockwella. September 2001
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2001 . - 12 s
  plasty
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 8. Plasty. STN 64 0204. EN ISO 291 : Štandardné prostredie na kondiciovanie a skúšanie. Február 2001
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2001 . - 8 s
  plasty
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 9. Plasty. STN 64 0861. EN ISO 1133 : Stanovenie hmotnostného indexu toku taveniny (MFR) a objemového toku taveniny (MVR) termaplastov. Apríl 2001
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2001 . - 16 s
  plasty termoplasty
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 10. Plasty. STN 64 0862. EN ISO 3146 : Hodnotenie procesu tavenia (teplota tavenia alebo rozsah tavenia) semikryštalických polymérov kapilárnou rúrkou a polarizačným mikroskopom. Október 2001
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2001 . - 12 s
  plasty polyméry
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.