Search results

Records found: 22  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus3069 xcla^"
 1. Analýza vlastností environmentálne akceptovateľných recyklovaných materiálov na báze plastov a ich možné využitie v stavebníctve
  Ledererová Miriam ; 010200  Lederer Lukáš ; 010270
  Eurostav : . Roč. 28, č. 1-2 (2022), s. 12-15
  plasty odpad recyklácia
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Die verwendung von kunstoff basierenden materialien als füllstoff für leichtbeton
  Ledererová Miriam ; 010260 
  Construmat 2017 - International Conference on Structural Materials : . CD-ROM, s. 19-24
  plasty využitie recyklácia betón
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Thermal cracking of waste biomass/plastics mixtures
  Jambor Boris ; C8170  Bajus Martin ; C8170 Hájeková Elena ; C8170
  46th International Conference of Petroleum Processsing, Proceedings, Bratislava, June 7, 2013 [elektronický zdroj] . s.CD-ROM, [5] p.
  pyrolýza kopyrolýza recyklácia plasty biomasa pneumatiky
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Termické krakovanie polyalkénových odpadov
  Jambor Boris ; C8170  Hájeková Elena ; C8170 Bajus Martin ; C8170
  ChemZi : . s.130
  pyrolýza kopyrolýza recyklácia plasty
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Možnosti verifikácie degradácie nákupných tašiek z biodegradovateľných plastových obalov
  Mitašová Anita  Rusko Miroslav ; M5000
  Integral safety 2013. Integrovaná bezpečnosť 2013 [elektronický zdroj] : . CD-ROM, s. 101-106
  plasty degradácia kompostovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Degradácia nákupných tašiek z plastových obalov používaných vo vybraných obchodných reťazcoch
  Mitašová Anita  Rusko Miroslav ; M5000
  Sustainability - Environment - Safety 2013 : . CD-ROM, s. 169-173
  plasty degradácia kompostovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Kompozitný materiál z dreva a plastu
  Golovkov Andrej ; J0070  Šooš Ľubomír ; J0070
  ERIN 2009. Education, Research, Innovation : . s.[6]
  plasty drevo kompozitný materiál wood waste
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Účinky výroby a použitia plastov na zdravie zamestnancov
  Tureková Ivana ; M5000  Šantavá Renáta ; M390 Turek Ľudovít ; M5000
  Integrovaná bezpečnosť 2008. Integral Safety 2008 : . s.109-115
  plasty zdravie človeka zdravotné riziká
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Toxické splodiny horenia plastov
  Tureková Ivana ; M5000  Duchoň Martin ; M390
  Environmentálne aspekty požiarov a havárií : . s.1-7
  toxikológia plasty
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 10. Fantastik plastik
  Lalinský Michal ; A2120 
  Interier . č.12 (2006), s.40-42
  plasty
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  I3 - Iný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.