Search results

 1. Komplexné posúdenie bezpečnosti pri zváraní elektrickým oblúkom
  Mahút Miroslav  Tureková Ivana (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety Welding
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79785
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Zváranie dverných panelov v automobilovom priemysle ultrazvukom
  Jackulík Lukáš ; M  Hnojčík Jaroslav (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2012 . - 70 s
  zváranie Welding parametre zvárania
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91039
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh kontroly kvality odporových a laserových zvarov na karosérii automobilu v podmienkach výrobného závodu PSA Slovakia, s.r.o. Trnava
  Magula Radovan ; M  Hutár Roman (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2012 . - 79 s
  zváranie Welding laser welding spot welding laserové zváranie bodové zváranie laserové spájkovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75411
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Štúdium vybraných vlastností kompozitných návarov s globulárnym WC.
  Kolenič Adam  Kovaříková rod. Sukubová Ingrid (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2012
  MTF ; . - 94 s
  zváranie Welding abrasive wear tribology laserové naváranie abrazívne opotrebenie tribológia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85531
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh parametrov zvárania laserom hliníkových komponentov
  Šipkovský Marek  Bárta Jozef (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2012
  MTF ; . - 99 s
  zváranie Welding laser welding laserové zváranie zváranie hliníka
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81081
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh parametrov zvárania plechov z austenitických a konštrukčných ocelí laserom
  Perička Stanislav ; M  Behúlová Mária (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2012 . - 89 s
  zváranie Welding laser laser laser laser
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81017
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh optimálnej technológie na zváranie podávača striel
  Suchý Martin  Bárta Jozef (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2012
  MTF ; . - 84 s
  zváranie Welding laser welding zváranie laserom zváranie MAG
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80807
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Oprava prídavných palivových nádrží v leteckej technike
  Glasnák Michal  Bárta Jozef (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2012
  MTF ; . - 75 s
  zváranie Welding welding
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80909
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh technológie zvárania pre opravu zvarových spojov karosérií
  Katrušák Ronald  Bárta Jozef (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2012
  MTF ; . - 62 s
  zváranie Welding brazing spájkovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85547
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Teplotný cyklus v tavnom procese zvárania
  Nižnánsky Pavol ; M  Kraváriková Helena (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2012 . - 66 s
  zváranie Welding experiment experiment welding experiment experiment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95082
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book