Search results

Records found: 250  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus30817 ddp^"
 1. Návrh procesu sebahodnotenia v organizácii podľa kritérií modelu výnimočnosti EFQM
  Podmajerský Vladimír ; J  Hekelová Edita (Thesis advisor) ; J120
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 18.06.2014 ; 649
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises sebahodnotenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103893
  diplomová práca
  book

  book

 2. Vývoj a zefektívnenie programu Q - Indikátory pomocou progresívnych metód
  Hruška Peter ; J  Králik Marián (Thesis advisor) ; J120
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 19.06.2014 ; 649
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises quality kvalita chyby
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104057
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Dostupnosť zberných miest a autorizovaných spracovateľov starých áut na Slovensku
  Šeliga Jozef ; J  Součková Ingrid (Thesis advisor) ; J120
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 19.06.2014 ; 649
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises autorizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94969
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 5. Zavádzanie PLM techník do decentralizovaných výrobných systémov.
  Hans Viktor ; J  Úradníček Juraj (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 18.06.2014 ; 649
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises product implementation podnik produkt decentralizovaný výrobný systém implementácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103681
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 6. Monitoring nákladov na kvalitu v podmienkach výrobného podniku
  Kern Martin ; J  Pokusová Marcela (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 18.06.2014 ; 649
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises náklady na kvalitu
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103807
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 7. Optimálny výber partnerov do decentralizovaného výrobného systému.
  Dendisová Anna ; J  Úradníček Juraj (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 18.06.2014 ; 649
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises quality parameters decentralizovaný výrobný systém kvalitatívne parametre
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103740
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 8. Investičný controlling vo firme VETROPACK Nemšová s.r.o.
  Chlebanová Michaela ; J  Tekulová Zuzana (Thesis advisor) ; J120
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 18.06.2014 ; 649
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises controlling controlling financial analysis controlling controlling finančná analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103600
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 9. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 10. Návrh opatrení na zlepšenie kvality výroby
  Ľuľa Igor ; J  Tekulová Zuzana (Thesis advisor) ; J120
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 19.06.2014 ; 649
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises kvalita výroby
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103789
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book