Search results

Records found: 162  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus30824 dbp^"
 1. Výpočet kritických momentov podľa približných normových vzťahov.
  Bobák Marek ; V  Koleková Yvonna (Thesis advisor) ; V250
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 23.06.2014 ; 1
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering resistance stability
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=108412
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Návrh a posúdenie plošného základu - riešenie praktického problému.
  Szabó Alexander ; V  Hruštinec Ľuboš (Thesis advisor) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 25.06.2014 ; 1
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering limit state medzný stav
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91498
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Rozhľad na cestných komunikáciách
  Jelínek Filip ; V  Kapusta Vladimír (Thesis advisor) ; V120
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 24.06.2014 ; 1
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112009
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Štúdia trasy cestnej komunikácie
  Jurčišin Milan ; V  Nemček Miloslav (Thesis advisor) ; V120
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 24.06.2014 ; 1
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering road cesta
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=108743
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Stabilita svahov - riešenie praktického problému.
  Cmerová Dominika ; V  Hruštinec Ľuboš (Thesis advisor) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 25.06.2014 ; 1
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering stability stabilita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91048
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Analýza príčin porúch na skutočnej konštrukcii
  Havlíček Peter ; V  Králik Juraj (Thesis advisor) ; V250
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 23.06.2014 ; 1
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering disturbance foundation doska
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91108
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Analýza príčin porúch na skutočnej konštrukcii
  Bendík Peter ; V  Králik Juraj (Thesis advisor) ; V250
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 23.06.2014 ; 1
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91336
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Statická analýza kruhových nádrží
  Kohút Marián ; V  Tvrdá Katarína (Thesis advisor) ; V250
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 23.06.2014 ; 1
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering concrete tanks deformácia statická analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91340
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Návrh základovej dosky betónovej budovy
  Majerčík Ján ; V  Fillo Ľudovít (Thesis advisor) ; V110
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 23.06.2014 ; 1
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering punching foundation slab pretlačenie základová doska
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91187
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Skeletová betónová konštrukcia - analýza stĺpov
  Smetanová Iveta ; V  Fillo Ľudovít (Thesis advisor) ; V110
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 24.06.2014 ; 1
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering concrete column reinforcement betón stĺp výstuž
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91400
  bakalárska práca
  book

  book