Search results

Records found: 167  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus30838 ddp^"
 1. Expertný systém na manažment rizík
  Gomola Matej ; I200  Galbavý Miroslav (Thesis advisor) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; 11.06.2014 ; 205
  Information Systems risk management expert system
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100989
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 2. Koordinácia a kooperácia mobilných agentov
  Michalec Peter ; I200  Budinská Ivana (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; 11.06.2014 ; 205
  Information Systems
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101043
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 3. Metódy podporných vektorov s aktívnym učením pre detekciu dysfluencií v neplynulej reči
  Ružička Pavol ; I300  Pálfy Juraj (Thesis advisor) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; 11.06.2014 ; 205
  Information Systems Support Vector Machines SVM SVM SVM SVM
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101068
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 4. Aplikovanie konceptuálneho modelu FRBRoo pri prepájaní knižničných systémov
  Tuška Marek ; I  Andrejčíková Nadežda (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; 11.06.2014 ; 205 . - 81 l. + príl.
  Information Systems
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81266
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 5. Vyhľadávanie informácií na základe osobných profilov
  Borga Peter ; I200  Považanová Anna (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; 11.06.2014 ; 205 . - 59 l. + príl.
  Information Systems context kontext
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81241
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 6. Určovanie počtu klastrov
  Grman Ondrej ; I200  Kosková Gabriela (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; 11.06.2014 ; 205
  Information Systems cluster analysis
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100995
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 7. Adaptívny web dizajn
  Antala Ján ; I300  Čerňanský Michal (Thesis advisor) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; 11.06.2014 ; 205
  Information Systems interaction adaptation adaptácia interakcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100955
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 8. Interaktívna prezentácia miesta
  Čertek Martin ; I200  Štefanovič Juraj (Thesis advisor) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; 11.06.2014 ; 205
  Information Systems presentation image processing neural network spracovanie obrazu neurónové siete prezentácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100975
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 9. Človek na scéne s obohatenou realitou
  Neslušanová Lenka ; I300  Štefanovič Juraj (Thesis advisor) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; 11.06.2014 ; 205
  Information Systems počítačové videnie obohatená realita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91289
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 10. Riešenie problému tvorby rozvrhu ako distribuovaného fuzzy problému s ohraničeniami v multiagentovom systéme
  Škvarenina Pavol ; I  Galbavý Miroslav (Thesis advisor) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; 11.06.2014 ; 205
  Information Systems multiagentové systémy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91314
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book