Search results

 1. Fighting moisture in baroque buildings - case study
  Makýš Oto ; 010270  Šrobárová Dominika ; 010270
  Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II : . S. 549-554
  masonry building technology baroque building
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Site plan development: Tower crane placement based on data obtained from IFC file
  Funtík Tomáš ; 010270  Gašparík Jozef ; 010270
  ISARC 2016 : . S. 33-37
  BIM zariadenie staveniska automatizácia tower crane building technology
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Pravidelné exkurzie študentov TMS na stavbách v Bratislave
  Antošová Naďa ; V270 
  Sme.sk tlačové správy . 15.5.2014 (2014), [2] s.
  Building Technology exkurzia technológia stavieb
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  article

  article

 4. The development of building technology field in relation to the pathology of buildings (abstract)
  Antošová Naďa ; V270 
  Innovative Trends in Construction and Real Estate Sector. ITCRES 2013 : . s.16-17
  Building Technology pathology of buildings patológia stavieb technológia stavieb tepelná izolácia thermal insulation of buildings
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 5. Development of the relationship between building technology and pathology of buildings
  Antošová Naďa ; V270 
  Nehnuteľnosti a bývanie . Roč. 8, č. 2 (2013), s.102-107
  Building Technology pathology of buildings patológia stavieb technológia stavieb
  http://www.stuba.sk/new/docs//stu/ustavy/ustav_manazmentu/NAB2013-2/paper13.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 6. Interaction Betwen Pathology and Technology of Buildings
  Antošová Naďa ; V270 
  People, buildings and environment 2012 [elektronický zdroj] : . s.787-792
  Building Technology technológia stavieb
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. Prašnosť ako negatívny vplyv pri realizácii stavieb
  Prokopčáková Katarína ; V270 
  Navrhovanie, príprava a realizácia stavieb : . s.244-249
  Building Technology enviroment prašnosť stavebný proces životné prostredie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article