Search results

 1. Riadenie numerických výpočtov na HPC
  Straka Viliam ; I  Kožušník Martin (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2014 ; Degree program : 662 . - 61 s
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks grid HPC HPC HPC HPC
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101074
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 2. Zabezpečenie poslednej míle DNS pomocou DNSSEC
  Števko Adam ; I100  Hudec Ladislav (Thesis advisor) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2014 ; Degree program : 662 . - 72 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks DNS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101082
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 3. Riadenie smerovania v sieťach budúcich generácií
  Šulák Viktor ; I300  Helebrandt Pavol (Thesis advisor) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2014 ; Degree program : 662 . - 100 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks počítačové siete
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101084
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 4. Monitorovací systém pre inteligentnú domácnosť
  Harvanová Valéria ; I100  Krajčovič Tibor (Thesis advisor) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2014 ; Degree program : 662 . - 109 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks sensors
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81284
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 5. Analýza a riadenie spotreby energie vnorených systémov so sieťovou komunikáciou
  Sekeráš Marián ; I100  Krajčovič Tibor (Thesis advisor) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2014 ; Degree program : 662 . - 71 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks power consumption vnorené systémy spotreba energie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101070
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 6. Bezpečnosť systému DNS v prostredí siete Internet
  Šiplák Šimon ; I100  Magula Peter (Thesis advisor) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2014 ; Degree program : 662 . - 69 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks Security DNS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101079
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 7. Vstavané testovanie a oprava vnorených pamätí RAM
  Šubín Juraj ; I100  Krištofík Štefan (Thesis advisor) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2014 ; Degree program : 662 . - 122 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101083
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 8. Systém zabezpečujúci smerovanie s ohľadom na kvalitu služieb
  Zelenaj Roman ; I100  Kotočová Margaréta (Thesis advisor) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2014 ; Degree program : 662 . - 77 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks routing quality of service smerovanie kvalita služieb
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101100
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 9. Metódy pre príjem IP služieb cez digitálne vysielanie
  Kružliak Vladimír ; I300  Broniš Roman (Thesis advisor) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2014 ; Degree program : 662 . - 67 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101019
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 10. Zdieľanie obsahu medzi hybridnou televíziou a mobilným zariadením
  Bencel Rastislav ; I100  Broniš Roman ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2014 ; Degree program : 662 . - 68 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks hybridná televízia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100965
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book