Search results

Records found: 30  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus30855 ddz^"
 1. Characterization of defects in the structure of non-metallic superconductors : dizertačná práce
  Konopka Pavol ; M1000  Gömöry Fedor (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; 25.08.2014 ; 671 . - 104s príl. + CD + autoreferát
  Materials Engineering superconductivity superconducting tapes supravodivosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91424
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Štúdium vplyvu štruktúry hraníc zŕn na precipitáciu sekundárnych fáz v austenitických koróziivzdorných oceliach : dizertačná práca
  Kocsisová Edina ; M1000  Dománková Mária (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; 25.08.2014 ; 671 . - 121s CD + autoreferát
  Materials Engineering precipitation austenitic stainless steel precipitácia austenitická oceľ
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91426
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Vplyv teplotného starnutia na bezpečnostne významné komponenty v jadrových elektrárňach VVER 440 : dizertačná práca
  Grgač Dušan ; M1000  Čaplovič Ľubomír (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; 25.08.2014 ; 671 . - 83s CD + autoreferát
  Materials Engineering electron microscopy zvarový kov elektrónová mikroskopia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75638
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Al-AlN kompozity pripravené in-situ nitridáciou hliníkových práškov
  Švantner Tomáš ; M1000  Simančík František (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; 03.11.2014 ; 671 . - 91s CD + autoreferát
  Materials Engineering mechanical properties aluminium nitride powder metallurgy composite materials mechanické vlastnosti prášková metalurgia kompozitné materiály
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80615
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Štúdium štruktúry a vlastností vysokotvrdých povlakov pomocou moderných difrakčných techník : dizertačná práca
  Sahul Martin ; M1000  Čaplovič Ľubomír (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013 . - 152 s
  Materials Engineering štruktúrna stabilita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78542
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. The use of hot isostatic pressing for the realisation of rotable metallic sputter targets : PhD. thesis
  Gogola Peter ; M130  Janovec Jozef (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013 . - 165 s
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering molybdén
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86450
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Mechanical properties of human enamel and restorative dental materials : dissertation thesis
  Halgaš Radoslav ; M1000  Dusza Ján (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013 . - 129 s
  Materials Engineering nanoindentation AFM
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78529
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 8. Columnar to equiaxed transition in the intermetallic titanium alloys : dissertation thesis
  Klimová Alena ; M1000  Lapin Juraj (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013 . - 107 s
  Materials Engineering microstructure solidification titanium aluminides mikroštruktúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80741
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Analýza solidifikačných mikroštruktúr v rýchlo stuhnutých časticiach prášku z nástrojovej ocele a numerická simulácia podmienok ich vzniku : dizertačná práca
  Mesárošová Jana ; M1000  Behúlová Mária (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013 . - 150 s
  Materials Engineering rapid solidification powder metallurgy prášková metalurgia matematické modelovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75651
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Príprava a charakterizácia tvrdých povlakov na kovových materiáloch : dizertačná práca
  Bohovičová Jana ; M1000  Hudáková Mária (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013 . - 151 s
  Materials Engineering ledeburitic tool steel tvrdé povlaky nástrojové ocele povlaky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78514
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book