Search results

Records found: 162  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus30863 dbp^"
 1. Vplyv korózie materiálu na mechanické vlastnosti a pevnosť vybraných oceľových armatúr a častí potrubia
  Babál Cyril ; J  Écsi Ladislav (Thesis advisor) ; J220
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 16.06.2014 ; 645
  Applied Mechanics and Mechatronics stress-strain analysis corrosion potrubia korózia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89513
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Návrh pružiny pre potreby súťaže SAE Formula student
  Trnený Richard ; J  Garan Martin (Thesis advisor) ; J250
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 16.06.2014 ; 645
  Applied Mechanics and Mechatronics load pružina zaťaženie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=113315
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Optimalizácia podpier nosníka
  Gajdošík Marek ; J  Garan Martin (Thesis advisor) ; J250
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 16.06.2014 ; 645
  Applied Mechanics and Mechatronics optimization beam podpery optimalizácia nosník
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=107858
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Optimalizácia pohybu ramena manipulátora SG6-UT
  Fiolek Lukáš ; J  Horváth Dušan (Thesis advisor) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 16.06.2014 ; 645
  Applied Mechanics and Mechatronics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104266
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Napäťová analýza koľajnice prepravníka
  Moravčík Martin ; J  Jančo Roland (Thesis advisor) ; J220
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 16.06.2014 ; 645
  Applied Mechanics and Mechatronics stress FEM MKP
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90293
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Základná pevnostná analýza mosta Tshig ma bridge
  Hulka Miroslav ; J  Šulko Miroslav (Thesis advisor) ; J220
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 16.06.2014 ; 645
  Applied Mechanics and Mechatronics ANSYS ANSYS bridge most ANSYS ANSYS pevnostná analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=82539
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Modelovanie a simulácie dynamických systémov využitím SimMechanics
  Podolec Peter ; J  Garan Martin (Thesis advisor) ; J250
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 16.06.2014 ; 645
  Applied Mechanics and Mechatronics dynamické systémy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90421
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Konštrukčný návrh lisu a pevnostná kontrola jeho vybraných častí
  Bíro Dominik ; J  Šulko Miroslav (Thesis advisor) ; J220
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 16.06.2014 ; 645
  Applied Mechanics and Mechatronics calculation design press výpočet návrh lis
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89429
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Identifikácia parametrov dynamického modelu hydraulického pulzátora EDYZ-6
  Kanda Marek ; J  Garan Martin (Thesis advisor) ; J250
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 16.06.2014 ; 645
  Applied Mechanics and Mechatronics dynamic system regulácia dynamický systém identifikácia parametrov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89796
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Meranie a simulácia vlastností rámu formula student
  Poničanová Vanda ; J  Harakaľová Jana (Thesis advisor) ; J250
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 16.06.2014 ; 645
  Applied Mechanics and Mechatronics mathematical model modálna analýza matematický model
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90510
  bakalárska práca
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.