Search results

Records found: 214  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus30865 ddp^"
 1. Tvorba a publikácia vrstvy krajinnej pokrývky na základe historických máp zobrazujúcich územie Slovenska
  Sekereš Rastislav ; V  Lieskovský Tibor (Thesis advisor) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 17.06.2014 ; 12
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography land cover land cover historické mapy vektorizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100535
  diplomová práca
  book

  book

 2. Tvorba geografického informačného systému pre podporu archeologického výskumu
  Ježko Jaroslav ; V  Lieskovský Tibor (Thesis advisor) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 17.06.2014 ; 12
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography dátový model
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100621
  diplomová práca
  book

  book

 3. Určovanie posunov a pretvorení oceľovej mostnej konštrukcie využitím TLS
  Hroššo Branislav ; V  Erdélyi Ján (Thesis advisor) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 17.06.2014 ; 12
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography terrestrial laser scanning bridge structure terestrické laserové skenovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93104
  diplomová práca
  book

  book

 4. Meranie posunov mostných objektov využitím terestrických radarových systémov
  Ščeviková Simona ; V  Kopáčik Alojz (Thesis advisor) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 17.06.2014 ; 12
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography dynamic deformation bridge structure mostný objekt
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100572
  diplomová práca
  book

  book

 5. Kvantifikácia relativistických efektov v metódach kozmickej geodézie
  Letko Pavol ; V130  Husár Ladislav (Thesis advisor) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 17.06.2014 ; 12
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography GNSS GNSS teória relativity GNSS GNSS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100635
  diplomová práca
  book

  book

 6. Komunikačné opatrenia v projekte pozemkových úprav
  Šelerová Mária ; V  Geisse Robert (Thesis advisor) ; V210
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 17.06.2014 ; 12
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography project katastrálne územie projekt
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100545
  diplomová práca
  book

  book

 7. Vplyv variácie hydrologických hmôt na geodetické merania
  Pencáková Radka ; V  Mojzeš Marcel (Thesis advisor) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 17.06.2014 ; 12
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100526
  diplomová práca
  book

  book

 8. Dynamické popisovanie máp
  Křehnáčová Lucia ; V  Fencík Róbert (Thesis advisor) ; V210
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 17.06.2014 ; 12
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100586
  diplomová práca
  book

  book

 9. Elektrooptické diaľkomery - postupy na kontrolu podľa STN ISO 17123-4:2013
  Ďuriš Viktor ; V  Ježko Ján (Thesis advisor) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 17.06.2014 ; 12
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100614
  diplomová práca
  book

  book

 10. Využitie metódy terestického laserového skenovania pri dokumentácií ranogotických kostolov
  Ševec Matúš ; V  Sokol Štefan (Thesis advisor) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 17.06.2014 ; 12
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography documentation skenovanie mračno bodov dokumentácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101104
  diplomová práca
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.