Search results

Records found: 214  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus30865 ddp^"
 1. Testovanie terestrických radarových systémov z pohľadu ich využitia v inžinierskej geodézii
  Hatala Ivan ; V  Kopáčik Alojz (Thesis advisor) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 17.06.2014 ; 12
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography displacement testing posun testovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100578
  diplomová práca
  book

  book

 2. Geodetický monitoring priemyselného objektu
  Ďurková Dana ; V  Kyrinovič Peter (Thesis advisor) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 17.06.2014 ; 12
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography zvislé posuny
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103213
  diplomová práca
  book

  book

 3. Využitie lowcost zariadení na navigáciu vo vnútorných priestoroch
  Vlčáková Veronika ; V  Kyrinovič Peter (Thesis advisor) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 17.06.2014 ; 12
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography gyroscope snímač zrýchlenia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100567
  diplomová práca
  book

  book

 4. Aplikácia neurónových sietí na analýzu priestorových dát
  Vrabcová Viola ; V  Lieskovský Tibor (Thesis advisor) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 17.06.2014 ; 12
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography validation spatial analysis validácia priestorové analýzy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100591
  diplomová práca
  book

  book

 5. Modelovanie slapového potenciálu v prostredí MATLAB
  Hroboň Andrej ; V  Hábel Branislav (Thesis advisor) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 17.06.2014 ; 12
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography modelovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100620
  diplomová práca
  book

  book

 6. Meranie posunov mostných objektov využitím terestrických radarových systémov
  Ščeviková Simona ; V  Kopáčik Alojz (Thesis advisor) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 17.06.2014 ; 12
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography dynamic deformation bridge structure mostný objekt
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100572
  diplomová práca
  book

  book

 7. Kvantifikácia relativistických efektov v metódach kozmickej geodézie
  Letko Pavol ; V130  Husár Ladislav (Thesis advisor) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 17.06.2014 ; 12
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography GNSS GNSS teória relativity GNSS GNSS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100635
  diplomová práca
  book

  book

 8. Komunikačné opatrenia v projekte pozemkových úprav
  Šelerová Mária ; V  Geisse Robert (Thesis advisor) ; V210
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 17.06.2014 ; 12
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography project katastrálne územie projekt
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100545
  diplomová práca
  book

  book

 9. Využitie UAV na mapovanie krajiny
  Kosmeľová Jana ; V  Fencík Róbert (Thesis advisor) ; V210
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 17.06.2014 ; 12
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100575
  diplomová práca
  book

  book

 10. Vplyv variácie hydrologických hmôt na geodetické merania
  Pencáková Radka ; V  Mojzeš Marcel (Thesis advisor) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 17.06.2014 ; 12
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100526
  diplomová práca
  book

  book