Search results

Records found: 13  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus30865 ddz^"
 1. Využitie družicovej gradientometrie pri riešení geodetických okrajových úloh
  Pitoňák Martin ; V130  Janák Juraj (Thesis advisor) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 26.08.2014 ; 672
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography finite element method satellite gradiometry regularization metóda konečných prvkov regularizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78576
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 2. Identification and Analyzing of Land Use and Land Cover in Darfur Region by Satellite Data
  Hamid Salah Eldin Abdalla ; V140  Kopáčik Alojz (Thesis advisor) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 27.08.2014 ; 672
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75762
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 3. Automatizácia meraní posunov a pretvorení mostných konštrukcií
  Lipták Imrich ; V140  Kopáčik Alojz (Thesis advisor) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 27.08.2014 ; 672
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography spectral analysis displacement spektrálna analýza posun merací systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78570
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 4. Geoinformačná podpora manažmentu protipovodňovej ochrany
  Gálová Linda ; V130  Janák Juraj (Thesis advisor) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 26.08.2014 ; 672
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography INSPIRE INSPIRE INSPIRE INSPIRE
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75766
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 5. Vyhľadávanie zdrojov geopriestorových informácií prostredníctvom internetu : Dizertačná práca
  Kliment Tomáš  Bučko Ernest (Thesis advisor) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ; . - 172 s
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography GIS GIS GIS GIS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76748
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 6. Uplatnenie webových služieb pri sprístupňovaní a spracovaní geodát : Dizertačná práca
  Cibulka Dušan  Hefty Ján (Thesis advisor) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ; . - 111 s
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography geodata geoúdaje webové služby
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75764
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 7. Tvorba 3D modelov pri využití technológie laserového skenovania : Dizertačná práca
  Haličková Jana  Kopáčik Alojz (Thesis advisor) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  SVF ; . - 85 s
  geodézia a kartografia distance function laser scanning terestrické laserové skenovanie laserové skenovanie dištančná funkcia Geodesy and Cartography
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75767
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 8. Geo-kinematics of Central and South-eastern Europe based on integration of permanent and epoch-wise GPS networks : Dissertation thesis
  Hipmanová Linda  Hefty Ján (Thesis advisor) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  SVF ; . - 107 s
  geodézia a kartografia velocity estimation GPS GPS GPS GPS Geodesy and Cartography
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75768
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 9. Využitie geografických informačných systémov v predikčnom modelovaní v archeológii : Dizertačná práca
  Lieskovský Tibor ; V130  Bučko Ernest (Thesis advisor) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011 . - 146 s
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography spatial analysis priestorové analýzy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75771
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 10. Digitálny model reliéfu v projekte pozemkových úprav : Dizertačná práca
  Hrnčárová Petronela ; V210  Čižmár Jozef (Thesis advisor) ; V210
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011 . - 104 s
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75769
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.