Search results

 1. Riadiaci systém laboratórneho modelu elektrárne. Analýza vlastností
  Šimek Peter ; E  Murgaš Ján (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 17.07.2014 ; Degree program : 77 . - 66 s CD-ROM
  Industrial Informatics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94351
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Algoritmy riadenia riadiaceho systému TSX Premium
  Pazdič Jozef ; E  Körösi Ladislav (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 07.07.2014 ; Degree program : 77 . - 85 s CD-ROM
  Industrial Informatics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88868
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Porovnanie prístupov k riadeniu jednohladinovej hydraulickej sústavy
  Vermeš Marek ; E  Huba Mikuláš (Thesis advisor) ; E400
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 07.07.2014 ; Degree program : 77 . - 54 s CD-ROM
  control hydraulic system transport delay riadenie hydraulická sústava Industrial Informatics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88884
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Virtuálny model platformy iRobot Create pre simulátor V-REP
  Ďurček Martin ; E  Babinec Andrej (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 07.07.2014 ; Degree program : 77 . - 44 s CD-ROM
  Industrial Informatics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104498
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Použitie inerciálnych snímačov pri sledovaní tvaru transportného potrubia
  Milo Peter ; E  Hubinský Peter (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 07.07.2014 ; Degree program : 77 . - 35 s CD-ROM
  Industrial Informatics pipe localization accelerometer identification lokalizácia potrubie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88863
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Návrh robustného regulátora pre jednoduchý laboratórny proces
  Okoličányi Viktor ; E  Kozáková Alena (Thesis advisor) ; E400
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 07.07.2014 ; Degree program : 77 . - 51 s CD-ROM
  identification design controller identifikácia návrh Industrial Informatics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93346
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Akčný člen pre informačné technológie
  Kozielová Veronika ; E  Dúbravský Jozef (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 07.07.2014 ; Degree program : 77 . - 47 s CD-ROM
  Industrial Informatics stepper motor microcontroller krokový motor
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65694
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Vývoj aplikácie pre komunikáciu s PLC pre OS Android
  Mlatiček Michal ; E  Mrafko Leo (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 07.07.2014 ; Degree program : 77 . - 52 s CD-ROM
  Industrial Informatics Communication
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65709
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 9. Syntéza korekčného člena so stavovou štruktúrou
  Ruman Martin ; E  Dúbravská Mária (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 07.07.2014 ; Degree program : 77 . - 55 s CD-ROM
  Industrial Informatics rozmiestnenie pólov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65719
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 10. Riadenie pohybu podvozku mobilného robota so všesmerovými kolesami
  Čukan Jaromír ; E  Hubinský Peter (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 07.07.2014 ; Degree program : 77 . - 56 s CD-ROM
  Industrial Informatics robot
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88837
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book