Search results

Records found: 353  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus30892 ddp^"
 1. Vplyv masmédií na formovanie vedomia študentov stredných škôl
  Milota Miroslav  Odlerová Eva (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF LEKA, 2012
  MTF ; . - 81s CD ROM
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects komunikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81024
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Zdravotný stav, pohybové aktivity a telesná zdatnosť stredoškolákov
  Petrovčin Tomáš ; M  Hlavatý Rastislav (Thesis advisor) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 73 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects physical fitness health telesná zdatnosť pohybové aktivity zdravotný stav
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85074
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Vplyv práce so zobrazovacími jednotkami na zdravie stredoškolákov
  Bačík Radoslav ; M  Novotná Soňa (Thesis advisor) ; M340
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 95 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects ergonomics computer room ergonómia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81019
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Identifikácia štýlov učenia sa žiakov SOŠ
  Dluhošová Hricová Margita ; M  Krpálková Krelová Katarína (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 70 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects intelligence učebný štýl inteligencia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80996
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Kvalita vyučovacieho procesu na strednej škole
  Durec Peter  Krajčí Ľubomír (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012
  MTF ; . - 92 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80904
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh inovácií vo využívaní informačných a komunikačných technológií na odbornom výcviku
  Dvořáková Marcela ; M  Bilčík Alexander (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 74 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects teaching efektívnosť aktivita odborný výcvik výučba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81127
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Výchovné problémy žiakov na SOŠ Račianska 105 Bratislava
  Lipovská Monika ; M  Lukačovičová Elena (Thesis advisor) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 64 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects záškoláctvo šikanovanie kriminalita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81098
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Podnikové vzdelávanie zamestnancov a jeho hodnotenie
  Bučko Marek ; M  Orbánová Darina (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 78 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects podnikové vzdelávanie vzdelávanie zamestnancov vzdelávanie dospelých
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85062
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh a tvorba učebnej pomôcky v predmete Náuka o materiáli
  Hromadová Margita ; M  Tináková Katarína (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 80 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects PowerPoint didaktická technika učebná pomôcka
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81026
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book