Search results

Records found: 90  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus30898 ddp^"
 1. Alternatívne riešenia energetického systému na báze obnoviteľných zdrojov tepla a krbov v rodinnom dome
  Kuczman Erik ; V  Lulkovičová Otília (Thesis advisor) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 18.06.2014 ; 25
  technika prostredia budov Environmental Technology of Buildings heating fireplace vykurovanie obnoviteľné zdroje kozub
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101434
  diplomová práca
  book

  book

 2. Koncepčný návrh vykurovania pasívneho rodinného domu krbom.
  Krempaský Tomáš ; A  Koudelková Daniela (Thesis advisor) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 18.06.2014 ; 25
  technika prostredia budov Environmental Technology of Buildings fireplace obnoviteľný zdroj energie pasívny dom solárny systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93763
  diplomová práca
  book

  book

 3. Koncepčný návrh energetického systému pre základnú školu
  Tóthová Lilla ; V  Koudelková Daniela (Thesis advisor) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 19.06.2014 ; 25
  technika prostredia budov Environmental Technology of Buildings boiler renewable energy sources obnoviteľné zdroje energie kotol základná škola
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101407
  diplomová práca
  book

  book

 4. Čiastočná klimatizácia rodinného domu s aplikáciou rekuperačnej jednotky
  Krenčan Tomáš ; V  Straková Zuzana (Thesis advisor) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 18.06.2014 ; 25
  technika prostredia budov Environmental Technology of Buildings ventilation rodinný dom rekuperácia vetranie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111361
  diplomová práca
  book

  book

 5. Hodnotenie kvality vnútorného prostredia vybraných priestorov Stavebnej fakulty STU v Bratislave
  Kordoš Ondrej  Krajčík Michal (Thesis advisor) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 18.06.2014 ; 25
  technika prostredia budov Environmental Technology of Buildings thermal comfort data mining tepelná pohoda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101432
  diplomová práca
  book

  book

 6. Koncepčný návrh vykurovania bytového domu elektrickou energiou
  Klenovičová Edita ; V  Koudelková Daniela (Thesis advisor) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 18.06.2014 ; 25
  technika prostredia budov Environmental Technology of Buildings underfloor heating elektrické vykurovanie podlahové vykurovanie tepelné straty
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101414
  diplomová práca
  book

  book

 7. Alternatívne návrhy slnečného energetického systému v domove sociálnych služieb
  Klimová Tatiana ; V  Lulkovičová Otília (Thesis advisor) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 18.06.2014 ; 25
  technika prostredia budov Environmental Technology of Buildings renewable energy sources obnoviteľné zdroje energie solárny kolektor
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101420
  diplomová práca
  book

  book

 8. Alternatívy návrhu vodovodu v bytovom dome
  Pantáková Magdaléna ; V  Peráčková Jana (Thesis advisor) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 18.06.2014 ; 25
  technika prostredia budov Environmental Technology of Buildings insulation potrubie tepelná izolácia vodovod
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101435
  diplomová práca
  book

  book

 9. Zdroj tepla na biomasu pre dom dôchodcov v Stupave
  Kukumberg Tomáš ; V  Takács Ján (Thesis advisor) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 18.06.2014 ; 25
  technika prostredia budov Environmental Technology of Buildings heating biomass vykurovanie drevná štiepka biomasa
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101440
  diplomová práca
  book

  book

 10. Alternatívne riešenia vsakovania zrážkovej vody na pozemku
  Valach Tomáš ; V  Peráčková Jana (Thesis advisor) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 19.06.2014 ; 25
  technika prostredia budov Environmental Technology of Buildings
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101431
  diplomová práca
  book

  book