Search results

 1. Závislosť rezných síl od stratégie obrábania
  Vydra Pavol ; M  Pokorný Peter (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2014 ; Degree program : 186 . - 66s CD
  obrábanie a montáž Machining and Assembly cutting forces dynamometer rezná sila
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98732
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Vplyv boridovania na trvanlivosť závitníkov
  Urbanovič Lukáš ; M  Pokorný Peter (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2014 ; Degree program : 186 . - 66s CD
  obrábanie a montáž Machining and Assembly tool life wear boridovanie opotrebovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99744
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Skúmanie vplyvu rezného prostredia na obrábanie hliníkovej zliatiny
  Janíková Kristína ; M  Buranská Eva (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2014 ; Degree program : 186 . - 73s CD
  obrábanie a montáž Machining and Assembly cutting environment aluminum hliník vŕtanie rezné prostredie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99523
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh a výroba sklárskej formy
  Štefula Dominik ; M  Baránek Ivan (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2014 ; Degree program : 186 . - 95s CD
  obrábanie a montáž Machining and Assembly
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103438
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Laserom štruktúrované povrchy
  Lobodáš Miroslav ; M  Šugár Peter (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2014 ; Degree program : 186 . - 63s CD
  obrábanie a montáž Machining and Assembly
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99569
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Obrábanie monokryštálu kremíka ultrazvukom
  Drozd Jozef ; M  Zvončan Marek (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2014 ; Degree program : 186 . - 58s CD
  obrábanie a montáž Machining and Assembly ceramic materials nástroje keramické materiály
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99748
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Technológia výroby závitov
  Pavlík Peter ; M  Baránek Ivan (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2014 ; Degree program : 186 . - 77s CD
  obrábanie a montáž Machining and Assembly
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99536
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Analýza obrobeného povrchu po brúsení
  Bobok Róbert ; M  Moravčíková Jana (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2014 ; Degree program : 186 . - 87s CD
  obrábanie a montáž Machining and Assembly
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99615
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Laserové mikroobrábanie
  Šišovský Martin ; M  Necpal Martin (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2014 ; Degree program : 186 . - 84s CD
  obrábanie a montáž Machining and Assembly laser laser micromachining laser laser mikroobrábanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99519
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Porovnanie dosahovanej kvality povrchu pri konvenčnom a vysokorýchlostnom sústružení
  Tibenský Tomáš  Beňo Matúš (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  MTF ;
  obrábanie a montáž Machining and Assembly surface quality turning kvalita povrchu sústruženie vysokorýchlostné obrábanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90813
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book