Search results

 1. Passive cooling methods intended for residential buildings in hot arid and semi-arid climates: a potential source of inspiration for mid climate conditions
  Hartman Peter ; 010180  Maňková Lucia ; 010180 Hanuliak Peter ; 010180 Hraška Jozef ; 010180
  ATF 2017 : . USB kľúč, s. 66-71
  odparovacie chladenie prirodzené vetranie trvalo udržateľná architektúra
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 2. Dôležitosť využitia modelov k analýzam vonkajších faktorov ovplyvňujúcich kvalitu prostredia v ustajňovacích objektoch
  Lendelová Jana  Žitňák Miroslav Krandušovská Ingrid Botto Ľubomír Žilinský Juraj ; 010180 Franek Michal ; 010180
  Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2015 : . S. 29-32
  prirodzené vetranie modelovanie tepelná záťaž dojnice
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Systémy techniky prostredia pre inteligentné budovy
  Krajčík Michal ; 010290 
  Eurostav : . Roč. 21, č. 3 (2015), s. 30-32
  sálavé vykurovanie sálavé chladenie prirodzené vetranie nútené vetranie
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 4. Simulation of natural ventilation taking into account the CO2 concentration and room temperature
  Čeheľová Dagmara ; V180  Janák Milan ; V180 Bielek Boris ; V180
  Advanced Materials Research : . Vol. 855, (2014), s. 181-184
  air temperature building simulation CO2 concentration koncentrácia CO2 natural ventilation prirodzené vetranie simulácie budov teplota vzduchu
  článok z periodika
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. The impact of the installed inlet vent flaps in the window structure on the overall acoustic properties of the window
  Majsniar Vladimír ; V180  Bielek Boris ; V180 Szabó Daniel ; V180
  Advanced Materials Research : . Vol. 855, (2014), s. 175-180
  controlled ventilation systems hybrid ventilation hybridné vetranie natural ventilation okno prirodzené vetranie systémy regulovaného vetrania windows
  článok z periodika
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Impact of the installed inlet vent flaps in the window structure on the overall aerodynamic properties of the window
  Majsniar Vladimír ; V180  Bielek Boris ; V180 Szabó Daniel ; V180
  Advanced Materials Research : . Vol. 899, (2014), s. 250-255
  controlled ventilation systems hybrid ventilation hybridné vetranie natural ventilation prirodzené vetranie regulované systémy vetrania
  článok z periodika
  AFB - Invited reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Systémy prirodzeného a hybridného regulovaného vetrania budov / aut. Boris Bielek, Daniel Szabó, Vladimír Majsniar
  Bielek Boris ; V180  Szabó Daniel ; V180 Majsniar Vladimír ; V180
  OKNOviny . Č. 2 (2014), s. 2,15
  prirodzené vetranie fasáda hybridné vetranie hybrid ventilation natural ventilation facade
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 8. Postup skúšania dverí proti prieniku dymu a výpočet prieniku dymu
  Reháková Martina ; V180  Olbřímek Juraj ; V180
  Požární ochrana 2014 : . CD-ROM, s. 291-294
  dvere s riadeným prienikom dymu skúšanie prirodzené vetranie
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Air exchange in protected escape route in process of fire
  Reháková Martina ; V180 
  ATF 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, p.267-272
  fire chránená úniková cesta natural ventilation požiar prirodzené vetranie protectid escape route
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. The stairway in the block of flat - modeling of natural ventilation for protected escape route type Ap in the fire
  Mikolai Imrich ; V180  Tkáč Ján
  ATF 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, p.260-266
  fire chránená úniková cesta natural ventilation požiar prirodzené vetranie protectid escape route
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article