Search results

 1. Skúmanie objemovej tvárniteľnosti kovových materiálov : Bakalárska práca
  Lovciová Lucia  Kapustová Mária (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2011
  MTF ; . - 54 s., CD-ROM
  workability plasticity tensile test plasticita ťahová skúška objemová tvárniteľnosť výrobné technológie Production Technologies
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84572
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Skúšanie obrobiteľnosti materiálov
  Venény Peter  Lipa Zdenko (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010
  MTF ;
  výrobné technológie Manufacturing Technologies workability obrábanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52107
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book