Search results

Records found: 29  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus31212 ddp^"
 1. Využitie manažérstva rizika pri optimalizácii zásob náhradných dielov
  Kubala Martin ; J  Červeňan Andrej (Thesis advisor) ; J120
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 18.06.2014 ; 649
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises stock analysis optimization warehouse risk management risk riziko optimalizácia sklad manažérstvo rizika zásoba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103961
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Využitie manžérstva rizika pri údržbe výrobných strojov
  Herc Jaroslav ; J  Červeňan Andrej (Thesis advisor) ; J120
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 18.06.2014 ; 649
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises rating maintenance risk FMEA analýza hodnotenie údržba riziko
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103963
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Návrh riešenia ergonomickej racionalizácie vo vybraných prevádzkach podniku JASPLASTIK-SK spol. s r.o. v Galante
  Žigová Martina ; M  Hatiar Karol (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 04.06.2014 ; 189 . - 97s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management ergonomics risk riziko práca ergonómia racionalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99208
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Možné ohrozenia zamestnancov bánk a eliminácia rizík
  Ronda Róbert ; M  Tomáš Pavol (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 09.06.2014 ; 670 . - 77s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety risk fire protection riziko civilná ochrana bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98777
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Bezpečnostné vplyvy používania kontrolných zariadení a detekčných systémov
  Dermíšek Milan ; M  Rusko Miroslav (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 05.06.2014 ; 670 . - 79s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety risk riziko
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98545
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh riešenia pokračovania ergonomického programu vo vybraných prevádzkach spoločnosti Johnson Controls International, spol. s r.o.- OZ Lozorno
  Hudáková Daniela ; M  Hatiar Karol (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 02.06.2014 ; 189 . - 79s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management risk ergonomics pracovné prostredie riziko ergonómia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99074
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Analýza rizík pri procese zhodnocovania plastových odpadov vo vybranom podniku
  Nosko Gabriel ; M  Hrušovský Ivan (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 06.06.2014 ; 670 . - 84s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety safety risk bezpečnosť riziko
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98756
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Bezpečnostné požiadavky pre zváračské pracoviská vo firme Pivot & Qari, spol. s r.o.
  Kaiser Peter ; M  Szabová Zuzana (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 09.06.2014 ; 670 . - 74s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety risk risk assessment welding safety riziko posudzovanie rizika bezpečnosť zváranie bezpečnostné požiadavky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98540
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Analýza mimoriadnych udalostí ohrozujúcich infraštruktúru vybraného regiónu
  Radošinský Peter ; M  Balog Karol (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 06.06.2014 ; 670 . - 95s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety risk mimoriadna udalosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110916
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Analýza rizík vybraného strojného zariadenia v spoločnosti Železiarne Podbrezová
  Kubek Jozef  Hrušovský Ivan (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety risk analysis risk analýza rizík bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci riziko manažérstvo rizík
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90037
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.