Search results

 1. Posúdenie vplyvu interpolačných metód na určovanie objemu zemného telesa použitím DMR
  Novarová Mária ; V  Lipták Miroslav (Thesis advisor) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography digital terrain model digitálny model reliéfu
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68328
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Analýza kvality gravimetrického mapovania v mierke 1:25000
  Imrišek Martin ; V  Papčo Juraj (Thesis advisor) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography digitálny model reliéfu digital terrain model
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59367
  bakalárska práca
  book

  book