Search results

 1. Analýza vrstvy určeného operátu registra obnovenej evidencie pozemkov spracovaním historických snímok.
  Smatana Matúš  Fraštia Marek (Thesis advisor) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  SVF ;
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography digital terrain model vektorizácia digitálny model terénu mapy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62748
  diplomová práca
  book

  book

 2. Určovanie objemov geodetickými metódami
  Köszaga Július  Ježko Ján (Thesis advisor) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  SVF ;
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography digital terrain model
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=51899
  diplomová práca
  book

  book