Search results

 1. Difúzne zváranie kovových materiálov
  Michalka Jozef ; M  Turňa Milan (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  výrobné technológie Production Technologies control quality diffusion difúzia kovové materiály difúzne zváranie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102481
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Štúdium interdifúzie v systéme Fe-Ni a Fe-Co : Bakalárska práca
  Karas Richard  Pašák Matej (Thesis advisor) ; M980
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2011
  MTF ; . - 42 s., CD-ROM
  diffusion difúzia materiálové inžinierstvo Materials Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74932
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Štúdium kinetiky reakcie na rozhraní Mo-Si : Bakalárska práca
  Slatkovský Ivan ; M1000  Senčeková Lucia (Thesis advisor) ; J
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2011 . - 53 s., CD-ROM
  diffusion difúzia materiálové inžinierstvo Materials Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74912
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Difúzne spájanie keramiky
  Alowa Mohammed Jaffer A. ; J  Švec Pavol (Thesis advisor) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management diffusion difúzia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73948
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 5. Numerické riešenie úloh anizotropickej difúzie
  Nyulassy Ivan  Stašová Oľga (Thesis advisor) ; V220
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  SVF ;
  matematicko-počítačové modelovanie Mathematical and Computational Modeling difúzia linear diffusion
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=49401
  bakalárska práca
  book

  book