Search results

Records found: 19  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus32 ddz^"
 1. Príprava a vlastnosti tenkých oxidových supravodivých vrstiev na báze TI a možnosti ich aplikácie v oblasti kryoelektroniky : č.ved.odb. 5-2-48. Obhaj. 22.9.2010
  Dujavová Agáta ; E  Chromik Štefan (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 111 s príl.
  Fyzikálne inžinierstvo elektronika tenké vrstvy supravodivé vrstvy
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  I1 - Iný výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Technológia a charakterizácia tenkých vrstiev nitridov a oxidov kovov pre použitie v mikroelektronike, senzorike a mikrosystémovej technike : dát. obhaj. 7.5.2010, č.ved.odb. 26-35-9
  Hotový Ivan ; E030 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 152 s
  elektrotechnológia a materiály nanotechnológie tenké vrstvy Mikroelektronika mikrosenzory mikrosystémy
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  I1 - Iný výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Naprašovanie transparentných vodivých tenkých vrstiewv oxidov Zn : Dát. obhaj22.6.2010, č. ved. odb. 5-2-13
  Flickyngerová Soňa ; E030  Tvarožek Vladimír (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 96 s
  elektronika Mikroelektronika naprašovanie tenké vrstvy oxid zinka
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  I1 - Iný výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Aplikácia Al2O3 dielektrických vrstviev v technológii tranzistorov a heteropriechodom na báze InAlN/GaN : č.ved.odb.: 26-13-9, dát. obhaj. 1.2.2010
  Čičo Karol  Kuzmík Ján (Thesis advisor)
  Bratislava : Elektrotechnický ústav SAV, 2009 . - 107 s
  MOS štruktúry tenké vrstvy meranie dielektrických veličín tranzistory
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 5. Characterization of rubrene thin films by optical techniques = Charakterizácia tenkých vrstiev optickými metódami : Čís.ved.odb. 26-13-9, Dát. obhaj. 09-07-2009
  Kytka Milan ; E210  Kováč Jaroslav (Thesis advisor) ; E030 Schreiber Frank (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009 . - 112 s
  elektronika Mikroelektronika tenké vrstvy optické metódy
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  I1 - Iný výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 6. Tenkovrstvové mikroelektródy pre elektrochemické impedančné biosenzory : Č. ved. odb. 26-13-9. Dát. obhaj. 23.4.2008
  Jakubec Andrej ; E210  Tvarožek Vladimír (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008 . - 89 s
  elektronika Mikroelektronika tenké vrstvy elektrochemické senzory
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  I1 - Iný výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 7. Tvrdé a supertvrdé vrstvy na báze titánu : Dizertačná práca
  Mikula Marián  Kavecký Štefan (Thesis advisor) Plecenik Andrej (Consultant)
  Bratislava : SAV Ústav materiálov a mechaniky strojov, 2007 . - 137 s
  tenké vrstvy povlakovanie vrstvy na báze titánu
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Preparation and properties the mercury based thin films of very high Tc superconductors and their possible application in cryoelectronics : Obh.: 27.9.2007, V.odb. 26-35-9
  Valeriánová Michaela  Chromik Štefan (Thesis advisor) Odier Philiphpe (Thesis advisor)
  Bratislava : SAV : Slovak Academy of Sciences, 2007 . - 117 s príl.
  elektrotechnológia a materiály elektromateriálové inžinierstvo tenké vrstvy supravodivé vrstvy merkuračný proces
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 9. Dusíkom dopované tenké vrstvy oxidu zinku pripravené VF diódovým naprašovaním : č.ved.odb. 5-2-13. Obhaj. 12.12.2007
  Štereva Krasimira  Tvarožek Vladimír (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007
  FEI ; . - 109 s
  elektronika tenké vrstvy
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 10. Príprava a vlastnosti tenkých vrstiev nových modifikácií uhlíka s potenciálnou možnosťou ich využitia v kryolektronike : Obhaj. 05.09.2006, č.ved.odb. 26-35-9
  Oboňa Jozef Vincenc  Chromik Štefan (Thesis advisor)
  Bratislava : Elektrotechnický ústav SAV, 2006 . - 80 s príl.
  elektrotechnológia tenké vrstvy uhlíkové materiály kryoelektronika
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book