Search results

 1. Určovanie pretvorení stien železobetónovej nádrže použitím TLS
  Špánik Peter ; V  Erdélyi Ján (Thesis advisor) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography terrestrial laser scanning deformation measurement železobetónová nádrž terestrické laserové skenovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80316
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Dokumentácia katakomb pod kostolom sv. Františka Xaverského v Trenčíne
  Čechovský Michal ; V  Fraštia Marek (Thesis advisor) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography 3D model terrestrial laser scanning point clouds ortofotoplán mračno bodov terestrické laserové skenovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79695
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Rozbor vplyvu hustoty vstupných údajov na presnosť určovania objemov pomocou DMR
  Klimeková Zuzana ; V  Lipták Miroslav (Thesis advisor) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography volume terrestrial laser scanning terestrické laserové skenovanie digitálny model reliéfu
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68224
  bakalárska práca
  book

  book