Search results

 1. STN EN 15316-4-5: Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. : Časť 4-5: Systémy výroby tepla, alstnosti a kvalita centralizovaného zásobovania teplom a veľkoobjemových systémov.
  Bukoviansky Marek (Translator) ; V290 
  Bratislava : SÚTN, 2012 . - 21 s
  energy performance of buildings district heating Sústava CZT energetická efektívnosť budov
  normy
  EDJ - Browse works, scientific translations in magazines and year-books
  book

  book