Search results

 1. Využitie matematických modelov v zdravotnom inžinierstve (abstrakt)
  Hrudka Jaroslav ; V280 
  Juniorstav 2014 : . s. 274
  CFD flow models modely prietoky
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  article

  article

 2. Soil water storage prognosis for selected crops
  Jarabicová Miroslava ; V160  Vitková Justína Minarič Peter ; V160 Skalová Jana ; V160
  HydroCarpath Catchment Processes in Regional Hydrology: Confronting experiments and modeling in Carpathian drainage basins : . CD ROM, [7] s.
  models time horizon climate changes
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Modeling of 2D circular cylinder in ANSYS by using turbulence models. The experiment preparation.
  Olekšáková Ivana ; V250  Magát Marek ; V180
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . s.157-160
  fluid flow meranie rýchlosti models prúdenie fluida turbulencia velocity
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Hysterézne správanie pórovitých materiálov z hľadiska šírenia vlhkosti (abstrakt)
  Pribylinec Pavol ; V181 
  Juniorstav 2012 [elektronický zdroj] : . s.100
  hysteretic effect hysterézny efekt model models sorpcia sorption
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  article

  article

 5. Hysterézne správanie pórovitých materiálov z hľadiska šírenia vlhkosti
  Pribylinec Pavol ; V181 
  Juniorstav 2012[elektronický zdroj] : . s.nestr.
  hysteretic effect hysterézny efekt model models sorpcia sorption
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 6. Vozovky dopravných plôch pre veľké zaťaženie
  Bartošová Ľudmila ; V120 
  Prieskumy, analýza a modelovanie dopravných údajov pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky. [elektronický zdroj] : . s.nestr.
  loads model models Napätie pavement stress vozovka zaťaženie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Experimental Verification of Models of Subsoil
  Jendželovský Norbert ; V250  Mistríková Zora ; V250
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . s.101-104
  experimental evaluation experimentálne overenie model models podložie subsoil
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Experimentálna analýza vplyvu externého predpätia veľkej excentricity na spojité nosníkové systémy
  Sedlák Ján ; V110  Chandoga Milan ; V110
  Betonárske dni 2010 : . s.399-404
  dodatočné predpínanie experimentálne skúšky external tendons externé predpätie modelovanie models post-tensioning predpätý betón prestressed concrete tests
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Východiská pre modely integrovaného plánovania dopravy
  Rakšányi Peter ; V120 
  Časovo-priestorové variácie mobility a jej dopady na kvalitu sídelného prostredia : . s.29-46
  models comprehensive transport plan integrated planning územný generel dopravy integrované plánovanie modelovanie a projektovanie
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article