Search results

Records found: 21  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus32594 xcla^"
 1. Hydraulická analýza revitalizácie mokraďného systému ramien Tisy
  Kolesár Miroslav  Šoltész Andrej ; 010170 Kolesárová Eva Baroková Dana ; 010170 Rehák Štefan Janík Adam ; 010170 Červeňanská Michaela ; 010170
  Manažment povodí a extrémne hydrologické javy 2017 : . USB kľúč, [6] s.
  mokraďný systém Tisy revitalizácia hydraulická analýza čerpacia stanica
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 2. Design of the sewerage system and WWTP in the village of Kvetoslavov
  Gregušová Veronika ; V280  Stanko Štefan ; V280
  Konferencia mladých výskumníkov : . CD ROM, s. 21-27
  čerpacia stanica gravitačný systém gravity system pumping station SBR reaktor SBR reactor
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Čerpacie stanice v kontexte efektívnej prevádzky
  Chabaľ Lukáš ; V280  Stanko Štefan ; V280
  Městské vody 2014 = Urban water 2014 : . S. 287-294
  čerpacia stanica dynamic modelling dynamické modelovanie frekvenčné meniče frequency converter sewage pumping station
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Príspevok k metodike posudzovania hydraulickej kapacity stokových sietí s veľkým počtom čerpacích staníc
  Sokáč Marek ; V280 
  Odpadové vody 2014 : . S. 73-77
  čerpacia stanica hydraulic capacity hydraulická kapacita návrh stokovej siete pumping station sewer system design
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Vplyv hladiny podzemnej vody na návrh stokovej siete
  Molnárová Lenka ; V280 
  Ekológia a environmentalistika : . s.79-86
  čerpacia stanica groundwater level hladina podzemných vôd pumping station sewer network stoková sieť
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Variantný spôsob zneškodňovania splaškových vôd z časti mikroregiónu Vlára-Váh
  Hrudka Jaroslav ; V280  Stanko Štefan ; V280
  14. študentská vedecká konferencia, 14.11.2012, Bratislava [elektronický zdroj] . s.CD-ROM, s. 269-270
  čerpacia stanica čistiareň odpadových vôd kanalizácia pumping station sewerage Wastewater treatment plant
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Hydrologic and hydraulic evaluation of drainage system in Eastern Slovak Lowland
  Pálinkášová Zuzana ; V170  Šoltész Andrej ; V170
  Pollack Periodica . Vol. 7, No. 3 (2012), s. 91-98
  čerpacia stanica drainage system Eastern Slovak Lowland hladinový režim povrchových vôd matematické modelovanie mathematical simulation odvodňovací systém pumping station Východoslovenská nížina water surface regime
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Water level regime regulation of drainage systems in Eastern Slovak lowland.
  Šoltész Andrej ; V170  Pálinkášová Zuzana ; V170
  Vplyv vodných stavieb na tvorbu a ochranu územia [elektronický zdroj] : . s.274-278
  čerpacia stanica drainage system matematické modelovanie numerical simulations odvodňovací systém pumping station
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Hydrologická štúdia odvádzania vnútorných vôd na východoslovenskej nížine
  Pálinkášová Zuzana ; V170 
  Juniorstav 2011 : . s.nestr.
  čerpacia stanica drainage system drenážny systém internal waters pumping station vnútorné vody
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - monografia
  article

  article

 10. Analýza hladinového režimu odvodňovacej sústavy VSN-3
  Pálinkášová Zuzana ; V170 
  Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia. - VIII. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou.Fyzika vody v pôde - 18. slovensko-česko-poľský vedecký seminár : . s.343-350
  čerpacia stanica drainage system drenážny systém East-Slovakia Lowland pumping station Východoslovenská nížina
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - monografia
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.