Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus32599 xcla^"
 1. Numerické modelovanie prúdenia podzemnej vody pri povodňových situáciách v blízkosti tokov
  Andrássy Tomáš ; V170 
  26. konferencia mladých hydrológov, 13. konferencia mladých vodohospodárov, 15. konferencia mladých meteorológov a klimatológov [elektronický zdroj] : . CD-ROM, [12] s.
  groundwater flow modelling modelovanie prúdenie podzemnej vody Sihoť Sihoť TRIWACO TRIWACO
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Analysis of surface and ground water interaction in the Danube river branch system
  Šoltész Andrej ; V170  Baroková Dana ; V170
  SGEM 2014. GeoConference on Water resources, forest, marine and ocean ecosystem . S. 51-58
  prúdenie podzemnej vody metóda konečných prvkov groundwater flow finite element method záplavová oblasť ramenná sústava Dunaja floodplain Danube river branch system
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Porovnanie Bligh-Laneho metódy s numerickou metódou výpočtu vztlakovej sily pôsobiacej na podhatie
  Kinczer Tomáš ; V170 
  25. konferencia mladých hydrológov. 12. konferencia mladých vodohospodárov. [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [14] s.
  buoyancy groundwater flow prúdenie podzemnej vody vztlak
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Zmeny prírodného režimu prúdenia podzemných vôd veľkými vodohospodárskymi stavbami
  Súľovská Monika ; V150 
  Podzemná voda . Roč. 14, č. 1 (2008), s. 55-61
  prúdenie podzemnej vody monitoring hladinový režim rýchlostný režim priesak filtračná stabilita
  http://www.sah-podzemnavoda.sk/cms/e107_plugins/content/content.php?content.98
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article