Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus32652 xcla^"
 1. Modely porušovania betónových stavieb pri environmentálnom zaťažení
  Hollý Ivan ; 010110  Bilčík Juraj ; 010110
  Buildustry . Roč. 4, č. 2 (2020), CD-ROM, s. 45-48
  betónové konštrukcie karbonatizácia chloridy porušovanie environmentálne zaťaženia
  https://www.briainvenia.sk/wp-content/uploads/2020/12/Buildustry-2_2020_online.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Experimental investigation of bond between GFRP reinforcement and concrete using pull-out test
  Hollý Ivan ; 010110  Gažovičová Natália ; 010110
  Engineering mechanics 2018 : . S. 309-312
  concrete GFRP reinforcement bond temperature environmental conditions GFRP bond behaviour pull-out test betón GFRP výstuž súdržnosť teplota environmentálne zaťaženie vyťahovacia skúška
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Stanovenie zvyškovej životnosti priemyselných komínov
  Bilčík Juraj ; 010110  Hollý Ivan ; 010110
  SANACE 2017 : . S. 33-40
  priemyselné komíny environmentálne zaťaženie zvislé trhliny korózia betónu a výstuže industrial chimneys environmental loads vertical cracks corrosion of concrete and reinforcement
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 4. Stavebno-technické hodnotenie železobetónových priemyselných komínov
  Bilčík Juraj ; 010110  Hollý Ivan ; 010110
  Betonárske dni 2016 : . S. 357-362
  železobetón priemyselný komín environmentálne zaťaženie reinforced concrete industrial chimney environmental loads
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Spoľahlivosť betónových nádrží bioplynových staníc
  Bilčík Juraj ; 010110  Šoltész Július ; 010110
  TZB-info.cz : . Roč. 18, č. 52 (2016), online, [4] s.
  betónová nádrž environmentálne zaťaženie trvanlivosť concrete tanks environmental actions durability
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Účinky korózie na spoľahlivosť betónových konštrukcií
  Bilčík Juraj ; V110  Hollý Ivan ; V110
  Beton. Technologie - Konstrukce - Sanace . Roč.12, č.3 (2012), s.53-57
  betónové konštrukcie concrete structures corrosion environmental actions environmentálne zaťaženie korózia výstuže reinforcement service life životnosť
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article