Search results

 1. Modelovanie znalostí programátora s využitím ľahkej sémantiky
  Holub Michal ; I200  Kuric Eduard ; I200 Bieliková Mária ; I200
  ZNALOSTI 2012 : . s.21-30
  znalosti zručnosti skúsenosti ľahká sémantika programátor
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 2. Integration of ICT and Unconventional Teaching Approaches into the Digital Systems Design Education towards its Efficienty Enhancement
  Jelemenská Katarína ; I100 
  ICETA 2012 [elektronický zdroj] : . S. 173-178
  digitálne systémy informačné a komunikačné technológie verifikácia vizualizácia nástroje zručnosti interaktívne vyučovanie
  článok zo zborníka
  AFB - Invited reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 3. Kompetencie knihovníkov a informačných profesionálov v medzinárodnom kontexte
  Stasselová Silvia ; V680 
  Úloha knižnice v rozvoji kľúčových kompetencií jednotlivca : . s.54-68
  kompetencie knihovník informačný špecialista zručnosti vzdelávanie informačná gramotnosť knižnica competencies librarian information professional skills education information literacy library
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article