Search results

Records found: 2  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus3295 ddz^"
 1. Vplyv tepelného toku na zápalnosť vybraných doskových materiálov : Dizertačná práca
  Buštorová Martina ; M390  Tureková Ivana (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011 . - 149 s., autoreferát, CD-ROM
  heat transfer prenos tepla zápalnosť reakcia na oheň integrovaná bezpečnosť Integrated Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63876
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Príspevok k štúdiu termofyzikálnych vlastností nesúdržných zemín : Kand.diz.práca : V.odb. 11-22-9 : Obh. 17.02.1988 / [aut.] Veselský,Juraj, Ing.; Škol. Zámečník,Jozef
  Veselský Juraj ; V240  Zámečník Jozef (Thesis advisor)
  Bratislava : SVŠT v Bratislave SvF, 1987 . - 109 s
  fyzika tuhých látok tepelno-izolačné vlastnosti pórovité materiály prenos tepla
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.