Search results

 1. Existujúce podoby študentských novín a budúcnosť študentských novín na FA STU
  Szenczi Német Zsuzsa ; A9190 
  Zborník príspevkov zo seminára doktorandov na Fakulte architektúry STU v roku 2007 . s.155-163
  časopisy grafická úprava tlačovín noviny
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 2. Databáza časopisov
  Rešetová Kvetoslava ; M9300 
  CO MAT TECH 94. Konferencia s medzinárodnou účasťou : . s.338-341
  databáza časopisy
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article