Search results

Records found: 89  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus3354 amg^"
 1. Príprava stavieb : teoretický úvod a základné princípy
  Briatka Peter ; 010270  Chamulová Barbara ; 010270 Ištvanová Ivana (rec.) (rec.) Briatka Roman
  1. vyd.
  Prešov : D.A.H., 2020 . - 67 s.
  ISBN 978-80-89682-21-8
  príprava stavieb organizácia prác stavenisko princípy kvalita BOZP quality preconstruction management of the sites organizing of the works construction site principles
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 2. Interný audit systému manažérstva kvality : podľa STN EN ISO 9001:2016 a STN EN ISO 19011:2012
  Gašparík Jozef ; 010270  Gašparík Marián Szalayová Sylvia ; 010270 (rec.) (rec.) Chamulová Barbara ; 010270
  1. vyd.
  Brno : Tribun EU, 2017 . - 67 s.
  ISBN 978-80-263-1167-6
  kvalita interný audit manažérstvo kvality
  monografia
  ACA - Academic school-books issued in foreign editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 3. Quality Management in Organizations
  Gašparík Jozef ; 010270  Gašparík Marián Szalayová Sylvia ; 010270 (rec.) Chamulová Barbara ; 010270 (rec.) (rec.) Kovářová Barbora
  1. vyd.
  Brno : Tribun EU, 2016 . - 128 s.
  ISBN 978-80-263-1136-2
  kvalita manažérstvo organizácia
  monografia
  AAA - Scientific monography issued in foreign editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 4. Skryté rezervy firiem ...a ich využitie
  Briatka Peter ; 010270  Olšová Jana ; 010270 (rec.) Procházka David Anthony (rec.) Matoušková Eva
  1. vyd.
  Prešov : D.A.H., 2016 . - 86 s.
  ISBN 978-80-89682-12-6
  rezerva firma manažment kvalita strategické riadenie reserve company management quality strategic management
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 5. Dynamické modely kvality služieb / aut. Eva Nedeliaková, Jana Sekulová
  Nedeliaková Eva  Sekulová Jana
  1. vyd.
  Žilina EDIS 2016 . - 115 s.
  ISBN 978-80-554-1263-4
  dynamické modely kvalita kvalita služieb
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  Dynamické modely kvality služieb

  book

 6. Automatizovaný systém hodnotenia kvality výrobnej organizácie podľa modelu EFQM
  Gašparík Jozef ; V270  Gašparík Marián Szalayová Sylvia (rec.) Plevák Milan (rec.)
  1.vyd.
  Brno : Tribun EU, 2012 . - 158 s
  ISBN 978-80-263-0314-5
  system automation quality kvalita automatizácia
  monografia
  BAA - Scientific book titles issued in foreign editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 7. ISO 9001:2008 a jeho interné audity podľa normy ISO 19011:2011
  Makýš Peter ; V270  Šlúch Marcel
  1. vyd.
  Žilina : M KREO s.r.o., 2012 . - 76 s
  ISBN 978-80-971299-0-3
  quality management system quality systém manažérstva kvality kvalita interný audit
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  ISO 9001:2008 a jeho interné audity podľa normy ISO 19011:2011

  book

 8. Zlepšovanie kvality v podmienkach vzdelávacej organizácie
  Bilčík Alexander ; M220 
  1. vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2010 . - 84 s
  ISBN 978-80-8096-132-9
  kvalita vzdelávací systém
  http://www.mtf.stuba.sk
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  (1) - monografia
  (1) - učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0200
  book

  book

 9. Zvyšovanie kvality vyučovacieho procesu prostredníctvom TQM
  Arendášová Alexandra ; M190 
  1. vyd
  Trnava : AlumniPress, 2010 . - 65 s
  ISBN 978-80-8096-114-5
  kvalita vyučovací proces manažérstvo kvality
  http://www.mtf.stuba.sk
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  (1) - učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0200
  book

  book

 10. Integrisani sistemi menadžmenta=Integrated management systems
  Kamberovič Bato  Radlovački Vladan Hekelová Edita ; J0070
  1. vyd.
  Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2009 . - 171 s
  ISBN 978-86-7892-185-8
  kvalita bezpečnosť quality safety
  monografia
  BAA - Scientific book titles issued in foreign editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book